Наукові праці. Серія: Техногенна безпека

Галузь і проблематика: У журналі публікуються наукові статті, в яких представлено результати досліджень з актуальних питань у галузях радіоекології та дозиметрії, радіобіології, біофізики та радіаційної медицини, техногенно-екологічної безпеки, якості та стандартизації життєдіяльності людини, енергоефективних та екологобезпечних технологій.

ISSN 2311-1232 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з технічних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.; Постанова ВАК України №1-05/2 від 10 березня 2010 р.) та біологічних наук (наказ МОН України № 515 від 16 травня 2016 р.)

 

Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)

Голова редколегії: Клименко Л. П., доктор технічних наук (технічні науки); Григор’єва Л. І., доктор біологічних наук (біологічні науки)

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського).

Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory.

Зображення домашньої сторінки журналу

Том 261, № 249 (2015)

Зміст

ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

СТАН ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В БУДІВЕЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Микола Іванович Радченко, Олена Валеріївна Макарова
ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ЗАДАЧАХ ЕФЕКТИВНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ PDF
В. І. Зацерковний
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЖЕРЕЛ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕНЕРГІЇ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ ДАЧНОГО АБО ПРИСАДИБНОГО ГОСПОДАРСТВА PDF (Русский)
Анна Леонідівна Боженко, Володимир Ілліч Кубов, Данило Дмитрович Зюляєв, Олена Андріївна Павленко
АНАЛІЗ ТЕМПЕРАТУРНИХ АНОМАЛІЙ У СОНЯЧНИХ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ БАТАРЕЯХ PDF (Русский)
Вячеслав Іванович Андрєєв, М. Д. Гончарук, Леонід Павлович Клименко, Данило Дмитрович Зюляєв, Володимир Ілліч Кубов, Разия Махмудовна Кубова, Олена Андріївна Павленко
МОНІТОРИНГ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
В. І. Зацерковний, Р. В. Бляшук, Я. М. Литвин
ОГЛЯД ОСНОВНИХ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ПРИСКОРЕНОМУ ЗНОСУ ВНУТРІШНЬОГО КАНАЛУ АРТИЛЕРІЙСЬКИХ СТВОЛІВ PDF
Олександр Ігорович Случак

РАДІОЕКОЛОГІЯ ТА РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА

РАДІОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ҐРУНТІВ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
В. І. Чорна, В. О. Сироватко
ДІАГНОСТИКА ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЗА ТЕМПЕРАТУРНИМИ АНОМАЛІЯМИ ТЕПЛОВІЗІЙНОГО ЗОБРАЖЕННЯ І МІКРОХВИЛЬОВОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ PDF (Русский)
М. Д. Гончарук
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ ТА МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ З МЕТОЮ УТОЧНЮЮЧОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ПЛАНУВАННЯ БРАХІТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА РАК ШИЙКИ МАТКИ PDF
Н. В. Тюєва
ВИВЧЕННЯ ДОЗОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СЛИЗОВУ ПРЯМОЇ КИШКИ ПІД ЧАС ВНУТРІШНЬОПОРОЖНИННОГО ОПРОМІНЕННЯ РАКУ ГЕНІТАЛІЙ PDF (Русский)
Олена Миколаївна Сухіна, Віктор Петрович Старенький, Андрій Вікторович Свинаренко, Катерина Володимирівна Немальцова, А. С. Нестеренко, Леонід Леонідович Васильєв, Артем Віталійович Трофимов
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ АПАРАТУ ДЛЯ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКІРИ PDF
Олександр Євгенович Бєліков, М. В. Плохенко, Олег Володимирович Щесюк
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ПЛІВКОВИХ ШАРІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЗАХИСНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЗДАТНИХ ПОГЛИНАТИ ВИПРОМІНЮВАННЯ В ДІАПАЗОНІ ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ PDF (Русский)
Михайло Іванович Хворостенко, Володимир Іванович Ткаченко, Н. Н. Межуев, Юрій Михайлович Хворостенко
УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНА І МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА КАРТИНА ПЛЕЧОВОГО І КЛЮЧИЧНО-АКРОМІАЛЬНОГО СУГЛОБІВ У НОРМІ PDF
Юрій Павлович Литвин, В’ячеслав Вікторович Логвиненко, В. В. Литвин, М. Е. Девнозашвілі, Н. О. Давлєтова
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВКЛАД ОДЕСЬКИХ УЧЕНИХ У РОЗВИТОК РАДІОБІОЛОГІЇ ТА РАДІАЦИОННОЇ МЕДИЦИНИ PDF (Русский)
Е. П. Овчаренко, Г. М. Рожковская, Т. К. Дорофеева, В. М. Жвиговский
ВПЛИВ ЕВОЛЮЦІЇ ТЕРМІНА НА РОЗВИТОК НАУКИ І ПРАКТИКИ PDF (Русский)
Ігор Миколайович Кіхтенко, Михайло Іванович Хворостенко, Юрій Михайлович Хворостенко
ВПЛИВ КЛІНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА МЕТОДИК ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ НА РОЗВИТОК ПРОМЕНЕВИХ ЕЗОФАГІТІВ У ХВОРИХ НА НЕДРІБНОКЛІТИННИЙ РАК ЛЕГЕНІ PDF (Русский)
Н. В. Білозор, Віктор Петрович Старенький, Олена Миколаївна Сухіна, Віра Василівна Карвасарська
РОЛЬ КОНФОРМНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ НЕДРІБНОКЛІТИННОГО РАКУ ЛЕГЕНІ PDF
Віктор Петрович Старенький, Олена Миколаївна Сухіна, Н. В. Білозор, Віра Василівна Карвасарська
ЕФЕКТИВНІСТЬ РАДІОХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ МЕТАСТАЗІВ МЕЛАНОМИ У ГОЛОВНИЙ МОЗОК PDF (Русский)
А. Б. Грязов, А. Я. Главацкий, Г. В. Хмельницкий, Віктор Петрович Старенький, Віра Василівна Карвасарська
ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ ПРИ КІСТКОВИХ МЕТАСТАЗАХ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ PDF (Русский)
И. А. Гулидов, В. В. Крылов, Е. В. Лукьянова, Ю. С. Мардынский
ДОСВІД ДІАГНОСТИКИ ТРОМБОЕМБОЛІЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ У ПАЦІЕНТІВ ІЗ ХРОНІЧНОЮ ОБСТРУКТИВНОЮ ХВОРОБОЮ ЛЕГЕНЬ PDF
Д. С. Мечев, Ю. В. Грабовський
ДОСЛІДЖЕННЯ АГРЕСИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПУХЛИНИ ЯК ФАКТОРА ПРОГНОЗУ ЗАХВОРЮВАННЯ ПРИ КОНСЕРВАТИВНІЙ ТЕРАПІЇ МІСЦЕВОПОШИРЕНИХ ФОРМ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ PDF
Валентина Степанівна Іванкова, Н. М. Храновська, Тетяна Миколаївна Нестеренко, Лідія Михайлівна Барановська, Тетяна Валеріївна Хруленко
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОЇ РАДІОТЕРАПІЇ ТА ЦИТОГЕНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ЛІКУВАННІ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ PDF
Лідія Михайлівна Барановська, Валентина Степанівна Іванкова, Е. А. Дьоміна, Тетяна Валеріївна Хруленко
ВПЛИВ МІСЦЕВОЇ ТОКСИЧНОСТІ ХІМІОПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ІНВАЗИВНІ ФОРМИ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ PDF
Валентина Степанівна Іванкова, Тетяна Миколаївна Нестеренко, Тетяна Валеріївна Хруленко, Лідія Михайлівна Барановська, Галина Леонідівна Гореліна, Ірина Петрівна Отрощенко, Галина Миколаївна Шевченко, В. Т. Перепечкіна, Ганна Вікторівна Галяс
РОЛЬ РАДІАЦІЙНИХ АВАРІЙ І ПРОМИСЛОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В ПРОБЛЕМІ ПРОМЕНЕВИХ УШКОДЖЕНЬ PDF (Русский)
Ігор Миколайович Кіхтенко

ЯКІСТЬ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ДОЗОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЛЮДИНУ ВІД ТЕХНОГЕННОГО ТРИТІЮ PDF
Людмила Іванівна Григор’єва, Анна Олександрівна Кльосова, К. О. Літвінова, Юрій Андрійович Томілін
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ PDF
К. О. Левчук, Є. Р. Волосова
ОЦІНКА ЯКОСТІ СТІЧНИХ ВОД НА АЕС ЗА БАКТЕРІОЛОГІЧНИМИ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ PDF
Алла Ігорівна Кислинська, Юрій Андрійович Томілін
ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ СТІЧНИХ ВОД, ЩО ОЧИЩУЮТЬСЯ PDF
Ю. Д. Жуков, С. А. Нікольчук