ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПОЛІМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ КОНЦЕНТРАЦІЇ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН У СУДНОВИХ СТІЧНИХ ВОДАХ

Ю. Д. Жуков, С. А. Нікольчук

Анотація


У статті запропоновано використовувати метод поліметричних вимірювань для контролю вмісту шкідливих домішок у суднових системах очищення стічних вод. По- казано, що параметри отриманих сигналів зв’язані з концентрацією шкідливих речо- вин, наведені експериментально отримані (з допомогою системи «САДКО-ОЙЛ») по- ліметричні сигнали, що відповідають різним концентраціям забруднювача (карбаміду) при різних температурах. Отримані значення діелектричної проникності, за допомо- гою визначеного за експериментально, коефіцієнта відображення. Показана кореляція сигналів в залежності від концентрації та температури. Наведені перспективи за- стосування методу поліметричних вимірювань

Ключові слова


поліметричний сигнал; зондуючий імпульс; карбамід

Повний текст:

PDF

Посилання


Жуков Ю. Д. Полиметрические системы: теория и практика : [монографія] / Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев, А. В. Зивенко,

А. Ю. Грешнов и др. ; под. Ред. Ю. Д. Жукова. – Николаев : «Атолл», 2012. – 382 с.

Средства очистки жидкостей на судах-справочник / под редакцией к. т. н. И. А. Иванова. – Ленинград : «Судостроение»,

Static Dielectric Constants of Pure Liquids and Binary Liquid Mixtures – Ch. Wohlfarth, M. D. Lechner, Springer-Verlag Berlin

Heidelberg, 2008.

Исследование объектов с помощью пикосекундных импульсов / под редакцией проф. Г. В. Глебовича. – Москва : «Радио

и связь», 1984.

Гордеев Б. Н. Определение электрофизических характеристик газообразных и жидких сред по анализу рефлектограмм

полиметрического сигнала / Гордеев Б. Н.

Зивено А. В. Сравнение информационной эффективности полиметрических и традиционных измерительно- вычисли-

тельных комплексов // Збірник наукових праць НУК. – № 3. – 2015. – С. 72–79.