ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ПЛАНУВАННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ НА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ

М. И. Хворостенко, И. Н. Кихтенко, Ю. М. Хворостенко, В. В. Гончар

Анотація


Цифрова медична візуалізація дозволяє отримати широкий спектр інформації про стан досліджуваних органах і тка- нинах, яку можна оцінити кількісно, що дає переваги не тільки у вигляді більш точної діагностики стану досліджуваних об’єктів, оцінки динаміки проведеного лікування, а й дозволяє використовувати цифрові дані DICOM-файлів, які є міжна- родним стандартом медичних зображень. Для обробки та аналізу інформації, провідні фірми по виробництву радіологічно- го обладнання в своїй продукції використовують програму «eFilm». Особливості одержуваних даних за допомогою програ- ми «eFilm» – мінливість розмірів пікселя и його похідних: площі зображення, довжини вимірюваної ділянки, оптичної щіль- ності, що може створювати певні проблеми при оцінці отриманих результатів і використанні їх в діагностиці і лікуванні хворих.

Ключові слова


променева терапія; оптична щільність; пік сель; воксель

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Klein E. E. Гарантия качества медицинских линейных ускорителей электронов / Доклад рабочей группы № 142 Комитета

по лучевой терапии Американской ассоциации медицинских физиков / E. E. Klein, J. Hanley, J. Bayouth [et al.] Med.

Phys. – 2009. – 36. – № 9. – P. 4197–4212 / перевод Т. Г. Ратнер ; под ред. Ю. В. Журова и И. М. Лебеденко // Медицин-

ская физика. – 2010. – № 4. – С. 94–115.

Введение к «Руководству по выражению неопределенности измерения» и сопутствующим документам. Оценивание

данных измерений / пер. с анг. под науч. ред. д-р техн. наук, проф. В. А. Слаева, д-р техн. наук А. Г. Чуновкиной. –

СПб. : «Профессионал», 2011. – 58 с.

Мардынский Ю. С. Результаты применения режима ускоренного гиперфракционирования в лечении немелкоклеточного

рака легкого / Ю. С. Мардынский, И. А. Гулидов, И. Н. Иванова [и др.] // Сибирский онкологический журнал. – 2010. –

№ 2(38). – С. 11–14.

Плотников А.В. Стандарт DICOM в компьютерных медицинских технологиях / А. В. Плотников, Д. А. Прилуцкий,

С. В. Селищев. – М. : «Медицинская техника», 1997. – № 2. – С. 18–24.

Худякова Л. А. Применение стандартов передачи медицинских данных в телемедицинских системах / Л. А. Худякова,

В. А. Шуляк // Электроника и связь. – № 4–5. – 2009. – Тематический выпуск «Электроника и нанотехнологии». – Ч. 2. –

С. 203–205.

Мёллер Т. Б. Норма при КТ и МРТ исследованиях / Б. Торстен Мёллер, Эмиль Райф ; пер. с англ. ; [под общ. ред.

Г. Е. Труфанова, Н. В. Марченко]. – 2-е изд. – М. : МЕДпрессинформ, 2013. – 256 с.