МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКУ ДЕФЛЯЦІЙНИХ ЯВИЩ НА ПОВЕРХНІ ХВОСТОСХОВИЩ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Л. І. Григор’єва

Анотація


На підставі багаторічних досліджень, проведених нами на шламосховищі Миколаївсь- кого глиноземного заводу, представлено розроблені технології мінімізації ризику де- фляційних явищ на поверхні хвостосховищ переробних підприємств. В результаті оцін- ки екологічного, економічного, соціального ефектів від їх впровадження показано їх міс- це в системі екологічного менеджменту підприємства.

Ключові слова


екологічний менеджмент на переробних підприємствах; мінімізація екологічного ризику; технології фіторемедіаціі

Повний текст:

PDF

Посилання


Разработка методов и средств закрепления пляжей шламохранилища Николаевского глиноземного завода: Отчет о НТР

(заключительный) / КНУ им. Т. Шевченко. № 268-П от 28.08.2004. – К., 2004. – 74 с.

Розробка та впровадження системи мінімізації впливів на довкілля небезпечних виробництв та підприємств ядерного

циклу України // Заключний звіт по НТП / МРВ УЕАН, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН Украї-

ни, тема № II (2–10). – К., 2010. – 65 с.