ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РЕСУРС ДИЗЕЛІВ

И. А. Кротик, С. Ж. Боду

Анотація


Проведено аналіз впливу точності і шорсткості отворів соплових пристроїв на довговічність форсунок суднових дизе- лів. Описано основні причини виходу з ладу паливних форсунок і способи вирішення цих проблем, що призведе до більш стій- ких режимів експлуатації ДВС і підвищення ресурсу силового пристрою. Наведено найбільш прогресивні, на сьогоднішній день, технологічні прийоми виготовлення, вигладжування і доведення крайок, які найчастіше важкодоступні, а іноді, через високу твердість, не можуть бути оброблені лезовим ріжучим інструментом. Розглянуто приклад реалізації досягнення мети за допомогою верстатів фірми «Sodick».

Ключові слова


точність обробки; шорсткість; вигладжування поверхонь; соплові отвори; форсунка; розпилювач

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Канарчук В. Е. Надійність машин [Текст] / В. Е. Канарчук, С. К. Палянський, М. М. Дмитрієв. – К. : «Либідь», 2003. – С. 10.

Миклос А. Г. Судовые двигатели внутреннего сгорания [Текст] / А. Г. Миклос, Н. Г.Чернявская, С. П. Червяков. – Л. :

Судостроение, 1986. – С. 350–353.

Рохлин А. Г. Технология производства судовых дизелей [Текст] / А. Г. Рохлин. – Л. : Судостроение, 1968. – С. 288–289.

Астахов И. А. Подача и распыление топлива в дизелях [Текст] / И. А. Астахов и др. – М. : Машиностроение, 1972. – 357 с.

Саушкин Б. П. Комбинированные методы обработки в машиностроительном производстве [Текст] / Б. П. Саушкин //

Металлообработка. – № 1(13). – 2003. – С. 8–17.

Байсаров И. А. Электрохимическая обработка металлов [Текст] / И. А. Байсаров. – М. : Высшая школа, 1981. – С. 9–11.

www.Sodick_euro.ru. Электроэрозионные (электроискровые) станки. Электроэрозионная (электроискровая) обработка.

Гиттис В. Ю. Теоретические основы эксплуатации судовых дизелей [Текст] / В. Ю. Гиттис и др. – М. : Транспорт, 1965. –

С. 120–200.

Возницкий И. В. Судовые двигатели внутреннего сгорания [Текст] / И. В. Возницкий, Н. Г. Чернявская. – М. : Транс-

порт, 1974. – С. 135.