РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ ЗНАЧЕНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В МІСЬКИХ УМОВАХ

А. Л. Боженко, Д. Д. Зюляев, В. И. Кубов

Анотація


Наведений аналіз репрезентетивності даних з варіацій температури, отриманих в міських умовах (м. Миколаїв). На ек- спериментальному комплексі ЧДУ ім. Петра Могили здійснено вимірювання температури датчиками, які розміщені в різних умовах. Встановлено, що навіть найбільш затінені датчики на території ЧДУ показують температуру, відмінну від тої, що дає метеостанція за містом. Надано оцінку ступеню впливу способу розміщення термометра на значення виміря- ної температури. Сформульовано критерії вибору значення температури зовнішнього середовища за результатами вимі- рювання температур в декількох точках

Ключові слова


репрезентативність даних; температура; міське оточуюче середовище

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Метеорологический сайт г. Томск, Россия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://imeteo70.ru/parametrs.html).

Метеорологический сайт г. Москва, Россия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mosecom.ru/air/.

Сайт Citizen Weather Observer Program [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.wxqa.com/index.html.

Сайт проекта Array of Things [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://arrayofthings.github.io/.

Демин В. И. Изменения температуры воздуха в Мурманске с начала XIX века [Электронный ресурс] / В. И. Демин, А. Р. Ан-

циферова, О. И. Мокротоварова // Вестник Кольского научного центра РАН. – Выпуск № 1(20). – 2015. – г. Кола. – Режим дос-

тупа : http://cyberleninka.ru/article/n/izmeneniya-temperatury-vozduha-v-murmanske-s-nachala-xix-veka# ixzz43u8Dzbjq.

Маринин И. Л. Некоторые оценки характеристик острова тепла г. Одесса / И. Л. Маринин, О. Р. Драничер // Український

гідрометеорологічний журнал. – 2013. – № 12. – С. 54–61.

Строительная климатология. ГСТУ-Н Б В.1.1-ХХХ:201Х.