ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

О. В. Макарова, Л. І. Григор’єва, Ю. А. Томілін

Анотація


У статті описуються актуальні проблеми якості та сертифікації будівельних ма- теріалів, що розповсюджені на українському ринку. Обгрунтовані основні причини низь- кої якості будівельниїх матеріалів та проблеми їх сертифікації сьогодні. Розглянута необхідність вирішення даної проблеми шляхом удосконалення нормативно-правової бази з питань якості та сертифікації продукції підприємств виробництва будівельних матеріалів, а також активного використання міжнародних стандартів.

Ключові слова


якість та сертифікація будівельних матеріалів; нормативно- правова база; міжнародні стандарти

Повний текст:

PDF

Посилання


Исследование свойств строительных материалов. – ОГУ, 2015. – 201 с.

Макконелл К. Р. Экономикс: принципы, задачи и политика / Макконелл К. Р., Брю С. Л. / пер. с 13-го изд. – М., 1999.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reftrend.ru/531417.html.