СТАН ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ У НАЩАДКІВ ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО ПОКОЛІНЬ ЩУРІВ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ ІНКОРПОРОВАНОГО 131I

Є. М. Прохорова, Д. Д. Гапєєнко, Н. П. Атаманюк, О. В. Камінський, В. В. Талько

Анотація


Опромінення значної кількості населення України внаслідок аварії на ЧАЕС призвело до негативних змін в різних системах організму батьків та зростання захворюваності дітей, народжених від опромінених батьків. Зміни включають патофізіологічні і клінічні прояви ураження у поєднанні з порушеннями вуглеводного обміну. Дослідження концен- трації глюкози в крові нащадків першого та другого поколінь опромінених йодом-131 щурів та зміни маси тіла проводилося у зв’язку із численними даними клінічних спосте- режень щодо порушення вуглеводного обміну, зниження толерантності до глюкози, ви- сокого ризику розвитку цукрового діабету в осіб, які зазнали впливу іонізуючого випро- мінювання.

Ключові слова


щури; опромінення; йод-131; нащадки; перше покоління; друге поко- ління; концентрація глюкози; маса тіла

Повний текст:

PDF

Посилання


Барьяхтар В. Г. Оценка масштабов катастрофы : [монографія] / В. Г Барьяхтар // Чернобыльская катастрофа / под ред.

В. Г. Барьяхтара. – Киев : Наук. думка, 1995. – С. 24.

Kaminskyi O. V. Incidence of Diabetes Mellitus in Persons Exposed to Ionizing Radiation after the Chornobyl NPP Accident

Compared with the Entire Population of Ukraine / O. V. Kaminskyi, D. Y. Afanasyev, O. Kopilova, O. Pronin, N. Dombrovska,

O. Tepla, I. Kiselova, D. Bazyka // 75th Scientific Sessions American Diabetes Association’s June 5–9, 2015, Boston, Massachusetts.

Камінський О. В. Особливості розвитку незлоякісної ендокринної патології у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та

роль гормональних взаємозв’язків / О. В. Камінський // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. Збірник науко-

вих праць, 2014. – Вип. 19. – С. 256–266.

Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи: 1986–2011 / за ред. А. М. Сердюка, В. Г. Бебешка, Д. А. Базики. – Терно-

піль : «Укрмедкнига», 2011. – 1092 с.

Камінський О. В. Незлоякісна тиреоїдна та інша ендокринна патологія у дорослих і дітей, опромінених внаслідок аварії

на ЧАЕС / О. В. Камінський, О. В. Копилова, Д. Є. Афанасьєв, О. В. Пронін // Проблеми радіаційної медицини та радіо-

біології. Збірник наукових праць, 2015. – Вип. 20. – С. 341–355.

Копилова О. В. Особливості функціонування гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи у дітей, народжених від осіб

опромінених унаслідок аварії на ЧАЕС / О. В. Копилова, О. А. Степаненко // Український радіологічний журнал. – 2015. –

№ 3 – С. 58–60.

Stepanova Ye. Children born to radiation exposed parents / Ye. Stepanova, V. Kondrachova, I. Kolpakov, V. Vdovenko,

O. Leonovich, O. Litvinets // Health effects of the Chornobyl Accident – a Quarter of Century Aftermath. – Kyiv : DIA, 2011. –

P. 581–590.

Prokhorova Y. M. Changes in body weight in offsprings of the first and second generation from parents internally irradiated by

iodine-131 (experimental research) / Prokhorova Y. M., Atamanyuk N. P., Drozd I. P., Lypska A. I., Talko V. V. // International

conference «Health effects if the Chornobyl accident – 30 years aftermath» : Program and Abstracts, 18–19 April 2016, Kyiv,

Ukraine. – P. 119.

Коваленко О. М. Порушення механізмів гормональної регуляції маси тіла осіб з її надлишком або ожирінням, які пост-

раждали внаслідок аварії на ЧАЕС / О. М. Коваленко, О. В. Камінський, В. В. Талько // Журн. АМН України. – 2008. –

Т.14, № 2. – С. 366–372.