МІГРАЦІЯ 137 Cs І 90Sr У ГРУНТАХ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ПРОДУКЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

В. І. Чорна, В. О. Сироватко

Анотація


Визначені зміни радіоекологічного стану сільськогосподарського виробництва Дніп- ропетровщини. З’ясовані особливості розподілу вмісту радіонуклідів: цезію-137 та стронцію-90 у сільськогосподарських угіддях Дніпропетровщини за 1986 та 2010 рр., де вирощувалась озима пшениця. Визначено зниження радіоактивності цезію-137 і стронцію-90 в досліджуваних ґрун- тах в 2010 році порівняно з 1986р. Показано, що в ріллі зміст цезію-137 зменшився в 1,6 рази, а стронцію-90 в 2,0 рази. Щільність ґрунту на всіх досліджуваних ґрунтах знаходиться в межах допустимих рівнів (1,15–1,30 г/см3 ). Визначені концентрації гумусу, рухомого фосфору, обмінного калію, азоту нітрат- ного та pH у ґрунтах досліджуваних полів можна віднести до факторів, які зумовлюють підвищену рухомість радіонуклідів і впливають на інтенсивність міграції цезію-137 та стронцію-90 з ґрунту в рослини. Встановлено, що в соломі озимої пшениці накопичення цезію-137 і стронцію-90 відбу- вається в 1,3 та 1,5 разів інтенсивніше ніж в зерні озимої пшениці.

Ключові слова


ґрунт; радіоцезій; радіостронцій; озима пшениця

Повний текст:

PDF

Посилання


Гудков І. М. Радіоекологія : [навчальний посібник] / І. М. Гудков, В. А. Гайдаченко, В. О. Кашпаров та інші. – Херсон :

ОЛДІ ПЛЮС, 2013. – 468с.

Фурдичко О. І. Агроекологія : [монографія] / О. І. Фурдичко – К. : Аграр. наука, 2014. – 400 с.

Кашпаров В. А. Проблемы сельскохозяйственной радиологии в Украине на современном этапе / В. А Кашпаров,

Н. М. Лазарев, С. В. Полищук // Агроекологічний журнал. – 2005. – № 3. – С. 31–41.

Зіванчук Н. В. Екологічна політика в АПК: економічний аспект / Н. В. Зіванчук – Львів : Львівський державний аграр-

ний університет, ННВК «АТБ», 2007. – 194с.

Минаев В. Г. Практикум по агрохимии : [учебное пособие] / В. Г. Минаев, В. Г. Сычев и др. – 2-е издательство. – М. :

Издательство МГУ, 2001. – 689 с.

Тихоненко Д. Г. Практикум з грунтознавства / Д. Г. Тихоненко, В. В. Дегтярьов, С. В. Крохін та ін. – Вінниця : Нова

Книга, 2008. – 448 с.

Гудков І. М. Контрзаходи в агропромисловому виробництві на забруднених радіонуклідами територіях як основа проти-

радіаційного захисту населення / І. М. Гудков // Зб. V Міжнародної конференції (18–20 травня 2006 р.). – Житомир. –

С. 228–231.

Пристер Б. С. Радиоэкологические закономерности динамики радиационной обстановки в сельском хозяйстве Украины

после аварии на ЧАЭС / Б. С. Пристер. // Агроекологічний журнал. – 2005. – № 3. – С. 13–21.

Про стан подолання наслідків Чорнобильської катастрофи в Україні за 2006–2007 роки / за ред. В. І. Холоші. – К. :

Атіка,2008. – 112 с.

Анненков Б. Н. Радиационные катастрофы: последствия и контрмеры в сельском хозяйстве / Анненков Б. Н. – М. :

Санэпидмедиа, 2008. – 372 с