АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СУДНОВИХ УСТАНОВОК ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Ю. Д. Жуков, С. А. Нікольчук

Анотація


У статті розглянуті суднові системи очищення стічних вод різних фірм, що засто- совуються на судах. Показані їх основні показники, принципи дії та компоненти, що вхо- дять до їх складу. Зроблено акцент на тому, що більшість систем застосовують од- накові методи очищення. Серед основних методів можна виділити кілька основних, які знайшли найбільш широке застосування, а саме метод біологічного очищення з викори- станням активного мулу, що застосовується для очищення від органічних сполук та метод механічного очищення, який використовується для первинного грубого очищен- ня від великих часток. Також у багатьох системах широко застосовується озонування та хлорування. Використання біологічних методів призводить до збільшення вартості установок, адже для підтримання життєдіяльності мікроорганізмів,що окислюють ор- ганічні речовини необхідно створювати спеціальні умови, що збільшує загальну вар- тість установки і не дозволяє використовувати системи у несприятливих умовах. Зроблена порівняльна оцінка ефективності альтернативних технологій очищення сті- чних вод за основними показниками забруднення

Ключові слова


стічні води;системи очищення; забруднюючі речовини

Повний текст:

PDF

Посилання


Судовой механик : [справочник]. Том 2 [Електронний ресурс] / ред. А. А. Фока. – Издательство : «ЧП «Фенiкс»Е 2010. –

Режим доступу : http://gkvk-stok.ru/ home/11.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.morkniga.ru/p806833.html.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studopedia.ru/11_70642_III–ustanovka-neptumatik.html.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studopedia.ru/2_41315_separator-neftesoderzhashchih-vod-petroliminator-.html.

Средства очистки жидкостей на судах : [справочник] / под. ред. к. т. н. И. А. Иванова. – Л. : «Судостроение», 1984. – 271 с.