ВЛАСНИЙ ДОСВІД ДІАГНОСТИКИ ТРОМБОЕМБОЛІЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРФУЗІЙНОЇ ПУЛЬМОНОСЦИНТІГРАФІЇ З ТС99М -MAKRO-ALBUMON

Ю. В. Грабовський

Анотація


Незважаючи на детальну вивченість етіології, клініки та патогенеза, проблема сво- єчасної діагностики та лікування тромбоемболії легеневої артерії залишється дуже нагальною. ТЕЛА – це закупорка артеріального русла легень тромбом (або емболом), що утворився в венозній системі, правому передсерді або правому шлуночку серця, або іншим матеріалом, що потрапив до системи легеневого кровообігу (краплини жиру, кі- сткового мозку, пухлинні клітини, повітря, паразити, фрагменти катетерів та інш.), в результаті чого преривається кровообіг легеневої паренхими. Це призводить до роз- витку гіпертензії малого кола кровообігу та компенсованого або декомпенсованого ле- геневого серця. Це одне з найпоширеніших ускладнень багатьох захворювань, що пред- ставляють загрозу для життя людини. Відомо, що серед пацієнтів терапевтичного профілю найчастіше ТЕЛА виникає при інсульті (65 %), інфаркті міокарда (ІМ) (22 %), гострих терапевтичних захворюваннях (більше 15 %), а також у людей похилого віку (9 %). За даними Фремінгемського дослідження, смертність від ТЕЛА складає 15,6 % усієї госпітальної смертності (при хірургічних захворюваннях – 18 %, терапевтичних – 82 % випадків). ТЕЛА – розповсюджене захворювання, яке в США зустрічається у 200 тис. людей, помирає від нього щорічно 10–15 % пацієнтів (якщо такі хворі не лікуються, то смерт- ність складає 30 %). ТЕЛА важка для диагностики, тому смертність від неї висока. Навіть в великих су- часних клініках прижиттєво вона визначається лише у 25–28 % випадків. У структурі серцево-судинних захворювань ТЕЛА займає третє місце після інфарк- ту міокарда та інсульту. Радіоізотопні методи досліджень легень є одним з найменш поширених методик ядерної медицини. Метод променевої діагностики – перфузійна пульмосцинтіграфія, метод який дозволяє з великою точністю діагностувати порушення легеневого крово- обігу на ранніх етапах захворювання при малій дозі опромінення. Також цей метод мож- на використовувати у пацієнтів з аллргією на йодовмісні сполуки

Ключові слова


тромбоемболія легеневої артерії; серцево-судинні захворювання; перфузійна пульмосцинтіграфія; КТ-пульмоноангіографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Артеріальні, венозні тромбози та тромбоемболії. Профілактика та лікування // Кровообіг та гемостаз. – 2005. – № 1. –

С. 5–22.

Денисюк В. І. Доказова внутрішня медицина: Таємниці, стандарти діагностики та лікування / Денисюк В. І., Денисюк О. В. –

Вінниця : ДП ДКФ, 2006. – 706 с.

Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю: Наказ МОЗ України від

03.2007. – № 128.

Рекомендації Європейського товариства кардіологів щодо гострої тромбоемболії легеневої артерії // Внутрішня медици-

на. – 2008. – № 5–6 (11–12). – С. 107–111.

Кемпл И. А. Руководство Британского торакального общества по ведению больных с предполагаемой тромбоэмболией

легочной артерии Кемпл И. А., Феннерти А., Миллер А. // Пульмонологія. – 2005. – № 4. – С. 19–41.

Кохлер Г. П. Тромбоемболія легеневої артерії / Кохлер Г. П. // Внутрішня медицина. – 2007. – № 4. – С. 82–90.