СИСТЕМА СШЕЙП ЯК ІНСТРУМЕНТ КЕРУВАННЯ РИЗИКОМ ДОДАТКОВОГО ОПРОМІНЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРИ АВАРІЯХ НА АЕС

Ю. А. Томілін

Анотація


У статті представлено апарат для застосування у системі ризик-менеджменту опромінення населення у разі надходження радіоактивного йоду до атмосферного пові- тря при аваріях на АЕС. Система СШЕЙП дозволяє постійно мати інформацію про ра- діаційний стан, його динаміку на території області та, за необхідності, здійснювати відповідні протирадіаційні заходи

Ключові слова


радіоактивний йод; йодна профілактика; ризик опромінення; систе- ма швидкої інформованості населення

Повний текст:

PDF

Посилання


Григор’єва Л. І. Формування радіаційного навантаження на людину в умовах півдня України: чинники, прогнозування,

контрзаходи : [монографія] / Григор’єва Л. І., Томілін Ю. А. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 332 с.

Томілін Ю. А. Система екстреної йодної профілактики населення у разі аварії на АЕС / Томілін Ю. А., Григор’єва Л. І. //

Наукові праці : науково-мето