Том 203, № 191 (2012)

Зміст

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТА ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ СОНЦЯ ДЛЯ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В ЧОРНОМОРСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ PDF
Леонід Павлович Клименко, Олександр Павлович Мещанінов, Вячеслав Іванович Андрєєв, Олег Володимирович Щесюк, Любов Володимирівна Щесюк
ВИКОРИСТАННЯ БЕЗКАМЕРНОЇ ФІЛЬТРУВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ РІДИН НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Володимир Сергійович Авер’янов, Олександр Миколайович Коробочка
ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК ПРИ ЗАСТОСУВАННІ БІОДИЗЕЛЬНИХ ПАЛИВ PDF
Віра Сергіївна Мітєнкова
Метод розрахунку опор ковзання із залученням апарату теорії подібності PDF (Русский)
Станіслав Миколайович Соловйов, Світлана Жаківна Боду
Підвищення несучої здатності важконавантажених пар тертя PDF (Русский)
Станіслав Миколайович Соловйов, Світлана Жаківна Боду
ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ГРАНИЧНОГО СТАНУ ДЛЯ СИЛІКАТНОГО НЕОРГАНІЧНОГО СКЛА PDF
Юрий Аронович Рудяк, Анна Игоревна Ткаченко, Александр Владимирович Грибков, Дмитрий Игоревич Шостак

ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Теорія радіоємності і моделі надійності при оцінці екологічних ризиків в екосистемах PDF (Русский)
Юрій Олексійович Кутлахмедов, Віктор Володимирович Родіна, Ірина Валеріївна Матвєєва, Алла Григорівна Бевза
МІСЦЕ ФОНОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ ТЕРИТОРІЙ У СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ ОБ’ЄКТІВ – ЧИННИКІВ ПОТЕНЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ PDF
Людмила Іванівна Григор’єва
Проблема надійності біологічних систем і безпека життєдіяльності PDF (Русский)
В. В. Коваленко
ДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ В ГАЛУЗІ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЯК ОДНОГО З ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПИТНОЇ ВОДИ PDF
Діана Олександрівна Крисінська
АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОСНОВНИХ ШЛЯХІВ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ТОКСИЧНИХ ГАЗІВ КОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ АВТОКЛАВНОГО ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Микола Іванович Радченко, Олена Валеріївна Макарова
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ТЕХНОГЕННИМ ТА РАДІАЦІЙНИЙ РИЗИКОМ У ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ PDF
Юрій Андрійович Томілін, Людмила Іванівна Григор’єва
Дослідження і оцінка надійності систем транспорту радіонуклідів у локальній агроекосистемі PDF (Русский)
Ірина Валеріївна Матвєєва
ВПЛИВ ОБРОБКИ НАСІННЯ АФБ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГОРОХУ ТА ЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА PDF
Галина Тимофіївна Федорович

РАДІОБІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Пострадіаційні атрофічні процеси у центральній нервовій системі у зв’язку з проблемою безпеки життєдіяльності людини (випадок з практики) PDF (Русский)
О. М. Коваленко, В. В. Коваленко, О. І. Чорний
ДИНАМІКА АКТИВНОСТІ ЦИСТЕЇНОВОЇ ПРОТЕЇНАЗИ У СТРУКТУРАХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПОТОМСТВА ОПРОМІНЕНИХ ЩУРІВ У ПРОЦЕСІ ОНТОГЕНЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
Валентина Іванівна Чорна, Ольга Леонідівна Лянна

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МЕДИЦИНІ І ПРИЛАДОБУДУВАННІ

Сучасні методи лікування метастазів у головний мозок PDF (Русский)
Андрій Вікторович Свинаренко
Пошук консенсусу в мультимодальному лікуванні раку прямої кишки PDF (Русский)
Андрій Вікторович Свинаренко
Досвід клінічного застосування сучасного радіотерапевтичного комплексу в Інституті медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України PDF (Русский)
Віктор Петрович Старенький, Олена Миколаївна Сухіна, Андрій Вікторович Свинаренко, Леонід Леонідович Васильєв, Тетяна Петрівна Грищенко, Ігор Борисович Шустов, Лариса Валентинівна Забобонина, Н. В. Білозор, И. Н. Пилипенко, Ганна Ігорівна Грановська
ДЕСТАБІЛІЗАЦІЯ ПАРНИХ СОЮЗІВ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Геннадій Петрович Чуйко, Ольга Василівна Дворник, Маргарита Федорівна Алімова
ТЕЛЕМЕДИЦИНА, ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНИХ СЛУЖБ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В МЕДИЦИНІ PDF
Єлизавета Дмитрівна Зюляєва, Петро Іванович Снісаренко
ДОСВІД ПОБУДОВИ СИСТЕМ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ НА ОСНОВІ МАРШРУТИЗАТОРА ДЛЯ КОНТРОЛЮ МІКРОКЛІМАТУ PDF
Данило Дмитрович Зюляєв
ТЕЛЕМЕДИЦИНА ТА ЇЇ РОЛЬ У РЕФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я PDF
Вікторія Владиславівна Черемісіна, Петро Іванович Снісаренко
LT-SPISE-модель акустично взаємодіючих ультразвукових приймально-передавальних елементів PDF (Русский)
Маргарита Федорівна Алімова, Володимир Ілліч Кубов
Вплив дози іонізуючого випромінювання на результати комбінованого лікування хворих раком шлунку PDF (Русский)
Михайло Іванович Хворостенко, Юрій Михайлович Хворостенко, Ігор Миколайович Кіхтенко, Віра Семенівна Кисліцина, Віталій Йосипович Саник
Корекція дисфункції щитовидної залози електромагнітним полем наднизької частоти PDF (Русский)
Ігор Миколайович Кіхтенко, Михайло Іванович Хворостенко, Юрій Михайлович Хворостенко, Віталій Йосипович Саник
Роль «квантових пасток» із багатодисперсного модифікатора в забезпеченні високих радіаційно-захисних властивостей матричних матеріалів PDF (Русский)
Володимир Іванович Ткаченко, Михайло Іванович Хворостенко, Ігор Миколайович Кіхтенко, Юрій Михайлович Хворостенко
Особливості створення нових захисних матеріалів від іонизуючого випромінювання PDF (Русский)
Володимир Іванович Ткаченко, Михайло Іванович Хворостенко, Ігор Миколайович Кіхтенко, Наталія Аркадіївна Дорофєєва
КЛІНІКО-ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ТРАВМАТИЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ РОТАЦІЙНОЇ МАНЖЕТИ ПЛЕЧОВОГО СУГЛОБА PDF
Михайло Іванович Спузяк, Юрій Павлович Литвин, В’ячеслав Вікторович Логвиненко, Віталій Йосипович Саник
УРАХУВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ІНДЕКСУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМ ТЕПЛОХОЛОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Наталія Олександрівна Воскобойнікова