Теорія радіоємності і моделі надійності при оцінці екологічних ризиків в екосистемах

Юрій Олексійович Кутлахмедов, Віктор Володимирович Родіна, Ірина Валеріївна Матвєєва, Алла Григорівна Бевза

Анотація


У статті представлені розроблені та побудовані нами моделі для оцінки параметрів радіоємності та надійності різних типів екосистем (наземних, водних, луків і т. і) , у яких показано можливість використовувати цей підхід як універсальний метод до моделювання радіоємності та надійності різного типу екосистем.

Ключові слова


моделі радіоемністі та надійністі екосистем; радіонукліди

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Theory of Reliability in Radiation Ecology / Yuriy A. Kutlakhmedov, Iryna V. Matveeva, Anastasiya G. Salivon, Victor V. Rodyna // Proceedings of International Symposium on Stochastic Models in Reliability Engineering, Life Science and Operations Management. – Israel, 2010. – 275 с.

Kutlakhmedov Y., Korogodin V., Kutlakhmedova-Vyshnyakova V. Radiocapacity of Ecosystems // J. Radioecol. – 1997. – 5 (1). – P. 25–35.

Агре А. Л. О распределении радиоактивных загрязнений в медленно обмениваемом водоеме / А. Л. Агре, В. И. Корогодин // Мед. радиология. – 1960. – № 1. – С. 67–73.

Кутлахмедов Ю. А. Основы радиоэкологии / Ю. А. Кутлахмедов, В. И. Корогодин, В. К. Кольтовер. – Киев : Выща шк. – 2003. – 319 с.

Поликарпов Г. Г. Гидробионты в зоне влияния аварии на Кыштыме и в Чернобыле / Г. Г. Поликарпов, В. Г. Цыцугина // радиационная биология и радиоэкология. – 1995. – Т. 35. – № 4. – С. 536–548.

Amiro B. D. (1992): Radiological Dose Conversion Factors for Generic Non-human Biota. Used for Screening Potential Ecological Impacts, J. Environ. Radioactivity. – Vol. 35. – № 1. – P. 37–51.

Кутлахмедов Ю. А. Оцінка і прогноз розподілу радіонуклідів у типовій екосистемі схилів для ландшафтів України. Вісник Національного авіаційного університету / Ю. А. Кутлахмедов, В. П. Петрусенко. – 2006. – № 2. – С. 134–136.

Кутлахмедов Ю. А. Аналіз ефективності контрзаходів для захисту екосистем на схилових ландшафтах методом камерних моделей / Ю. А. Кутлахмедов, В. П. Петрусенко // Вісник Національного авіаційного університету. – 2006. – № 4. – С. 163–165.

Кутлахмедов Ю. А. Теория и модели радиоемкости в современной радиоэкологии / Ю. А. Кутлахмедов, В. И. Корогодин, В. В. Родина, И. В Матвеева, В. П. Петрусенко, А. Г. Саливон, А. Н. Леншина // «Радиоэкология: итоги, современной состояние и перспективы». – Москва, 2008. – С. 177–193.

Гродзинський Д. М. Методи управління радіоємністю екосистем / Д. М. Гродзинський, Ю. О. Кутлахмедов, О. М. Михєєв, В. В. Родіна / Під редакцією акад. Д. М. Гродзинського. – Київ : Фітосоціонер, 2006. – 172 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.