ДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ В ГАЛУЗІ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЯК ОДНОГО З ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПИТНОЇ ВОДИ

Діана Олександрівна Крисінська

Анотація


У статті досліджується проблема вдосконалення вітчизняних нормативів і стандартів у галузі питного водопостачання. Виявлено, що підвищення рівня екологічної безпеки систем питного водозабезпечення безпосередньо залежить від впровадження нових підвищених вимог до якості питної води. Встановлено, що українська законодавча структура, органи, які контролюють якість питної води, потребують реформування на державному рівні, з орієнтацією на досвід прогресивних країн.

Ключові слова


екологічна безпека; водопостачання; законодавство; параметри ГДК; забруднення

Повний текст:

PDF

Посилання


Василенко С. Г. Екологічна безпека систем водопостачання міст: методологія вивчення та управління [Електронний ресурс] : автореферат... дис. д-ра наук / С. Г. Василенко. – 2007 – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections _load.php?s =building&id=299.

Насонкіна Н. Г. Підвищення екологічної безпеки систем питного водопостачання [Електронний ресурс] : автореферат... дис. д-ра наук / Н. Г. Насонкіна. – 2006. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/348690.html.

Гончарук В. В. Концепция выбора перечня показателей и их нормативних значений для определения гигиенических тренований и контроля за качеством питьевой воды в Украине // Химия и технология воды. – 2007. – Т. 29. – № 4. – С. 297–352.

Регіональна доповідь про стан навколишнього середовища в Миколаївській області у 2009 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.menr.gov.ua/content/article/7789.

Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10.

Статистика запасов и потребления воды в мире 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zet.in.ua/economic/prirodnye-resursy/statistika-zapasov-i-potrebleniya-vody-v-mire/.

World Water Resources and their Use, UNESCO [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ce.utexas.edu/prof/mckinney/ ce385d/Papers.

Сніжко С. І. Оцінка та прогнозування якості природних вод : [підручник] / Сергій Іванович Сніжко. – Київ : Ніка-Центр, 2001. – 264 с.

Гончарук В. В. Наука про воду : [наукове видання] / Владислав Васильович Гончарук. – Київ : Наук.-вироб. під-во «Вид-во «Наукова думка» НАН України», 2010. – 511 с.

Гончарук В. В. Новая концепція обеспечения населения качественной питьевой водой / В. В. Гончарук // Химия и технология воды. – 2008. – Т. 30, № 3. – С. 239–252.