УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ТЕХНОГЕННИМ ТА РАДІАЦІЙНИЙ РИЗИКОМ У ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Юрій Андрійович Томілін, Людмила Іванівна Григор’єва

Анотація


У роботі висвітлено результати дослідження факторів потенційного техногенного та радіаційного ризиків у південному регіоні при експлуатації підприємств алюмінієвої промисловості (Миколаївського глиноземного заводу), атомної енергетики (Південно-української та Запорізької АЕС), гранітодобувної і переробної промисловості (гранітні кар’єри в Миколаївській області). Висвітлено результати досліджень авторів з обґрунтування, пошуку і розробки екологічно-безпечних засобів зниження цього ризику. Обґрунтовано необхідність проведення біологічного моніторингу з визначення йодного статусу населення, яке мешкає на території підвищеного радіаційного і еколого-техногенного навантаження.

Ключові слова


радіоекологічний ризик; техногенний ризик; червоний шлам; дозове навантаження; екологічна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Георгиевский В. Б. Экологические и дозовые модели при радиационных авариях : [монографія] / В. Б. Георгиевский. – К. : Наукова думка. – 1994. – 237 с.

Григор’єва, Л. І. Формування радіаційного навантаження на людину в умовах півдня України: чинники, прогнозування, контрзаходи : [монографія] / Л. І. Григор’єва, Ю. А. Томілін. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 370 с.

Испытание методов пылеподавления для создания технологии закрепления красных шламов на шламохранилище НГЗ // Отчет о НИР по договору № 164–П от 30.12.2004 г. – 47 с.

Каненко Г. М. и др. Технологии по подготовке и утилизации пылей и шламов металлургического предприятия / Г. М. Каненко // Збірник матеріалів Міжнародноі науково-технічноі конференціі. – К. : Знання, 2000. – С.111–116.

Ковган Л. М. Чорнобиль-орієнтований комплекс еколого-дозиметричних моделей та узагальнені оцінки доз опромінення населення України в результаті Чорнобильської аварії (1986-2000 рр.) / Л. М. Ковган, І. Ліхтарьов // Ядерная и радиационная безопасность. – 2004. – Т. 7 – Вып. 3. – С. 13–25.

Кутлахмедов Ю. О. та ін. Основи радіоекології : [навч. посіб.] / Ю. О. Кутлахмедов, В. І. Корогодін, В. К. Кольтовер ; За ред. В. П. Зотова. – К. : Вища шк., 2003. – 319 с.

Кравченко В. І. Основні етапи дослідження йодної недостатності та динаміка її ліквідації в Україні / В. І. Кравченко // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 1(3) – 2006.

Монаков А. С. Разработка метода прогнозирования пылевых выбросов горно-обогатительными комбинатами в окружаюшую среду : автореф. диссер. кандидата техн. наук. – М. : Московский государственный горный университет, 2004 – 22 с.

Мочалов В. И. Анализ существующих способов и средств пылеподавления на хвостохранилищах железорудных горнообогатительных комбинатов / В. И. Мочалов, С. В. Мосин // Горный информационно-аналитический бюллетень. – М. : МГГУ, 2000. – № 5. – С. 181–183.

Отчет по радиационной обстановке в районе расположения ЮУ АЭС: Отчет ЛВД ОРБ ОП ЮУ АЭС. – 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.

Рудько Г. І. Екологічна безпека та раціональне природокористування в межах гірничопромислових і нафтогазових комплексів / Г. І. Рудько, Л. Є. Шкіца. – Івано-Франківськ, 2001. – 528 с.

Сидаков А. Г. Природоохранные технологии управления состоянием хвостохранилищ : автореф. дис. канд. техн. наук / А. Г. Сидаков // Северо-Кавказского горно-металлургического института. – Владикавказ, 2004. – 24 с.

Синица И. В. Разработка и исследование параметров способа закрепления пылящих поверхностей хвостохранилищ : автореф. дисс. канд. техн. наук / И. В. Синица. – Тула : Тульский государственный ун-т. – 2009. – 23 с.

Создание и использование полупромышленной площадки по испытанию методов пылеподавления на шламохранилище НГЗ для проведения экологической экспертизы // Отчет о НИР по договору № 353–П от 25.08.2005г. – 37 с.

Ушаков В. В. Закрепление пылящих поверхностей хвостохранилищ горно-обогатительных предприятий Забайкалья / В. В. Ушаков, Е. Н. Браунер // Материалы Международной научной конференции им. акад. М. А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр». – Томск, 1998. – С. 72–73.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.