Пострадіаційні атрофічні процеси у центральній нервовій системі у зв’язку з проблемою безпеки життєдіяльності людини (випадок з практики)

О. М. Коваленко, В. В. Коваленко, О. І. Чорний

Анотація


При дозах опромінення, що викликають гостру променеву хворобу (ГПХ) різного ступеня тяжкості, на молекулярно-клітинному рівні виникають зміни деструктивного характеру на тільки в тканинах вісцеральних (соматичних) систем організму, а й у клітинах центральної нервової системи (ЦНС) – нейроцитах, котрі впродовж життя не зазнають мітозів. Під час розвитку променевого ушкодження у зв’язку з відсутністю клітинного ділення, пригнічення внутрішньоклітинної репарації, непоправної депопуляції, поступово формується атрофічні процеси в ЦНС. Вони виявлять себе не тільки в порушеннях регуляції функцій фізіологічних систем та метаболічних процесів організму, але і розладами вищої нервової діяльності (свідомість, мислення, запам’ятовування). Тому окремі радіаційні інциденти, аварії створюють умови, за яких вплив іонізуючого випромінення перевищує норми радіаційної безпеки, і, у свою чергу, створює серйозні передумови для безпеки життєдіяльності людини в цілому. Наводиться випадок із практики, що ілюструє описані явища на прикладі особи, яка перенесла ГПХ 3 ст. тяжкості внаслідок аварії на ЧАЕС.

Ключові слова


іонізуюча радіація; гостра променева хвороба; центральна нервова система; атрофічні процеси

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Логановський К. М. Верифікація органічного ураження головного мозгу у віддалений період гострої променевої хвороби [текст] / К. М. Логановський. О. М. Коваленко, К. Л. Юр’єв, М. О. Бомко, К. Ю. Антипчук, Н. В. Днгисюк, Л. Л. Здоренко, А. П. Россоха, О. І. Чорний, Г. В. Дубровіна // Укр. мед. часопис. – 2003. – № 6 (38). – С. 70–78.

Бомко М. О. Морфометрична нейровізуалізаційна характеристика органічного ураження головного мозку у віддалений період впливу іонізуючого випромінювання внаслідок Чорнобильської катастрофи [текст] / М. О. Бомко // Укр. мед. часопис. – 2004. – № 2 (40). – С. 96–101.

Логановський К. М. Структурно-функціональний патерн радіаційного ураження головного мозку в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС [текст] / К. М. Лобановський, М. О. Бомко // Укр. мед. часопис. – 2004. – № 5 (43). – С. 67–74.

Степанов Р. П. Закономерности лучевого повреждения и репарации медленно восстанавливающихся тканей [текст] / Р. П. Степанов, Г. С. Стрелин // 1 Всесоюзн. радиобиол. съезд, Москва, 21-27 августа 1989 г.: Тез. докл. Т. 1. – Пущино, 1989. – С. 235–236.

Пілінська М. А. Маркери радіаційної дії [текст] / М. А. Пілінська, І. Г. Халявка // Гостра променева хвороба (медичні наслідки Чорнобильської катастрофи) / За ред. О. М. Коваленка. – Київ : Іван Федоров, 1998. – С. 85–94.

Коваленко В. В. Стан хромосомного апарату соматичних клітин ліквідаторів аварії на ЧАЕС у віддалені терміни після опромінення [текст] / В. В. Коваленко, О. М. Коваленко // Ювілейний VIII з’їзд ВУЛТ, м. Івано-Франківськ, 21-22 квітня 2005 р. – Київ, 2005. – С. 515 (№ 805).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.