УРАХУВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ІНДЕКСУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМ ТЕПЛОХОЛОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Наталія Олександрівна Воскобойнікова

Анотація


Запропоновано метод комплексної оцінки екологічної безпеки систем тепло-холодозабезпечення будівель на основі індексу, який виражається через обґрунтовані індикатори та враховує різнорідні аспекти впливу на довкілля і вагомість різних видів техногенного впливу на людину.

Ключові слова


екологічна безпека; система теплохолодозабезпечення; альтерна-тивні джерела енергії; індикатор; індекс екологічної безпеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Клименко Л. П. Техноекологія / Л. П. Клименко. – Одеса : Фонд Екопрінт, Сімферополь: Таврія, 2000. – 542 с.

Мозговой А. М. Проблема шумового загрязнения жилых помещений подвальными котельными /А. М. Мозговой, М. Г. Мозговой // Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении: Материалы 4-й международной научно-технической конференции. – Николаев : НУК, 2005. – С. 120–121.

Основные экологические аспекты сжигания топлива. Отчет РОО «Эколайн» и ОАО «Рязанская ГРЕС» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.defra.gb/seps/report_023.

Risk Factors in Heating, Ventilating, and Air-Conditioning Systems for Occupant / M. J. Mendell, Q. Lei-Gomez, A. G. Mirer, O. Steppanen, G. Brunner / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www:lbv.epa.gov.

Доровольський В. В. Екологічний ризик: оцінка і управління / В. В. Добровольський. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 216 с.

Гутникова Е. А. Влияние качества атмосферного воздуха на здоровье населения / Е. А. Гутникова, Д. С. Шувалова / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journal.vscc.ac.ru/php/jou/40/art40_09.php.

Крючков Г. П. Оценка экологической безопасности территорий [Електронний ресурс] / Г. П. Крючков – Режим доступу : http://www.ecoregion.ru/journal.php?num=15&stat=0&pstat=0&jrn=pre&jrs_page=1&pre_page=1&eut_page=1&lng=rus.

Клименко Л. П. Модель енергоефективної системи теплохладопостачання будівлі за допомогою вітрогеліоустановки з використанням традиційних джерел енергії як компенсуючих / Л. П. Клименко, Н. О. Воскобойнікова // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України : Збірник наукових праць. – Спеціальний випуск. – К., 2006. – С. 24–29.