Дослідження і оцінка надійності систем транспорту радіонуклідів у локальній агроекосистемі

Ірина Валеріївна Матвєєва

Анотація


У статті з позицій теорії та моделей радиоємності і надійності розглянута типова локальна агроекосистема, забруднена радіонуклідами після Чорнобильської аварії. Показана можливість оцінки агроекосистеми, як системи транспорту радіонуклідів від грунту до людей та оптимізації вибору контрзаходів

Ключові слова


радіоемність та надійність екосистем; агроєкосистема; радіонукліди

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Моделювання радіоекологічних процесів методом камерних моделей на прикладі села у Волинській області / І. В. Матвєєва, В. Р. Заїтов, Ю. О. Кутлахмедов та ін. // Вісник Національного авіаційного університету. – 2005. – № 3. – С. 173–176.

Порівняння радіоекологічних процесів на прикладі сіл, забруднених Cs-137 та Sr-90, оцінених за методом камерних моделей / І. В. Матвєєва, Ю. О. Кутлахмедов, В. М. Ісаєнко та ін. // Ядерна фізика та енергетика. Національна Академія Наук України, Інститут ядерних досліджень. – Київ. – 2006. – № 2(18) – С. 93–98.

Theory of Reliability in Radiation Ecology / Yuriy A. Kutlakhmedov, Iryna V. Matveeva, Anastasiya G. Salivon, Victor V. Rodyna // Proceedings of International Symposium on Stochastic Models in Reliability Engineering, Life Science and Operations Management. – Israel, 2010. – 275 с.

Медико-биологические последствия Чернобыльской катастрофы: отдаленные радиоэкологические и радиобиологические проблемы и анализ эффективности контрмер по защите био- и экосистем от последствий Чернобыльской катастрофы: в 2 ч. / Под ред. Ю. А. Кутлахмедова, В. П. Зотова – К.: МЕДЭКОЛ, 2000. – 293 с.

Методология систематизации и адаптации моделирующей прогнозно-аналитической системы для создания мер по снижению негативных эффектов для экосистем и населения / Под общ. ред. д.б.н., проф. В. П. Зотова и д.б.н., проф. Ю. А. Кутлахмедова. – Киев : Медэкол-МНИЦ Био-Экосистем, 2003. – 216 с.

Проблемы и перспективы фитодеконтаминации и фитомикробной ремедиации почв, загрязненных радионуклидами / Ю. А. Кутлахмедов, Н. В. Зезина, А. Н. Михеев и др. // Экотехнология и ресурсосбережение. – 2004. – № 1. – С. 49–53.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.