ВИКОРИСТАННЯ БЕЗКАМЕРНОЇ ФІЛЬТРУВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ РІДИН НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Володимир Сергійович Авер’янов, Олександр Миколайович Коробочка

Анотація


Представлена характеристика стічних вод після миття автомобілів на авто-
транспортних підприємствах. Розглянуто процес фільтрації рідини в безкамерних
установках і визначено математичну модель продуктивності фільтрувальної установки на різних технологічних режимах від кута розвороту сопла в горизонтальній площині


Ключові слова


стічні води; безкамерне фільтрування; продуктивність; забруднення; сопло; очищення

Повний текст:

PDF

Посилання


Коробочка О. М. Основи розрахунків, проектування і експлуатації технологічного обладнання для автомобільного транспорту / О. М. Коробочка, Е. С. Скорняков, О. О. Сасов. – Дніпродзержинськ , 2009. – 253 с.

Лудченко О. А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів / О. А. Лудченко. – К. : Знання-Прес, 2003. – 511 с.

Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта ОНТП-01-91 – [действующие от 31–03–1991]. – М. : Росавтотранс, 1991. – 89 с.

Рекус И. Г. Основы экологии и рационального природопользования / И. Г. Рекус, О. С. Шорина. – М. : Изд-во МГУП, 2001. – 146 с.

Коробочка О. М. Очищення технологічних середовищ при обробці металів різанням / О. И. Коробочка, А. М. Тихонцов, Е. А. Брильов – Вороніж : Видав. ВГУ, 1992. – 128 с.

Аверьянов В. С. Разработка технологической схемы бескамерного фильтрования водных технологических сред / В. С. Аверьянов, А. Н. Коробочка // Системные технологии. Региональный межвузовский сборник научных трудов. – Днепропетровск, 2007. – № 1 (50). – С. 62–67.

Адлер Ю. П. Планування експерименту при пошуку оптимальних умов / Ю. П. Адлер, Ю. В. Маркова, Ю. В. Грановский. – Вид. 2-е, перер. і доп. – М. : Наука, 1986. – 186 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.