Том 210, № 198 (2013)

Зміст

ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ПРОБЛЕМА ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ І СТІЧНИХ ВОД ВІД НАФТОПРОДУКТІВ PDF
Юрій Васильович Білокопитов, Анна Ігорівна Міцкевич
Спектроскопія радіонуклідів у паливомістких матеріалах об’єкта «Укриття» PDF (Русский)
Дмитро Михайлович Бондарьков, Марина Вікторівна Желтоножська, Надія Владиславівна Куліч, Алла Іванівна Липська, Володимир Іванович Ніколаєв
Актуальні напрями досліджень з метою вдосконалення системи еколого-дозиметричного моніторингу територій поблизу ядерних об’єктів PDF (Русский)
Людмила Іванівна Григор’єва, Юрій Андрійович Томілін, Сергій Борисович Мельнов, Надія Сергіївна Крапівіна
ДОЗОУТВОРЕННЯ В ЛАБОРАТОРНИХ ЩУРІВ ЗА ПЕРОРАЛЬНОГО НАДХОДЖЕННЯ 131І З БЛОКУВАННЯМ ТА БЕЗ БЛОКУВАННЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ СТАБІЛЬНИМ ЙОДОМ PDF
Іван Петрович Дрозд, Олена Анатоліївна Сова, Віталій Анатолійович Шитюк
ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ УКРАЇНИ ПЕРЕД ДИЛЕМОЮ: АБО ЗАКРИТТЯ, АБО ІНТЕНСИВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ PDF
Ю. М. Запорожець
ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЇ ТЕХНОГЕННИХ РАДІОНУКЛІДІВ У ҐРУНТОВО-РОСЛИННИХ КОМПЛЕКСАХ БЛИЖНЬОЇ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАЕС PDF
Алла Іванівна Липська, Віктор Олександрович Желтоножський, Володимир Іванович Ніколаєв, Віталій Анатолійович Шитюк, Надія Владиславівна Куліч
Потоки міграції і депонування післяаварійних радіонуклідів 90Sr і137Cs у різних районах Чорного моря (елементи біогеохімічних циклів) PDF (Русский)
Наталія Юріївна Мірзоєва, Сергій Борисович Гулін, Світлана Іванівна Архіпова, Ніна Федорівна Коркішко, Лариса Вікторівна Мігаль, Ігор Миколайович Мосєйченко, Ілля Геннадійович Сидоров
Плутоній в гідробіонтах Чорного моря PDF (Русский)
Наталія Миколаївна Терещенко
ОЦІНКА СТАНУ БІОТИ ТЕХНОГЕННОПОРУШЕНИХ ЕКОСИСТЕМ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЄМНОСТІ PDF
Анна Миколаївна Огородник
ЛЮДИНА ТА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Михайло Григорович Яковенко, О. І. Зазимко, Василь В’ячеславович Россіхін, Іветта Анатоліївна Кривицька
МОДЕЛЮВАННЯ ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМ ТЕПЛОХОЛОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Наталія Олександрівна Воскобойнікова
АНАЛІЗ ЕКОЛОГО-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Микола Іванович Радченко, Олена Валеріївна Макарова
Оцінка потоків природного радіонукліду 210Ро в донні відкладення Чорного моря PDF (Русский)
Галина Євдокимівна Лазоренко, Сергій Борисович Гулін, Віктор Миколайович Єгоров, Наталія Юріївна Мірзоєва, Ілля Геннадійович Сидоров, Лариса Вікторівна Гуліна
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ЛЮДЕЙ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ АВАРІЙ PDF
Людмила Іванівна Малинівська
ПРИРОДА ТА БІОЕНЕРГЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ШТУЧНОГО ГІПОБІОЗУ PDF
Сергій Дмитрович Мельничук, Валерія Сергіївна Морозова, Світлана Володимирівна Хижняк, Володимир Михайлович Войціцький

РАДІОБІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

МОЖЛИВА УЧАСТЬ СИГНАЛЬНИХ СИСТЕМ У ТРАНСГЕНЕРАЦІЙНОМУ ІНДУКУВАННІ СТІЙКОСТІ РОСЛИН Arabidopsis thaliana ДО УФ-В ОПРОМІНЕННЯ PDF
Микола Іванович Гуща, Юлія Володимирівна Шиліна, Олександр Петрович Дмитрієв
ПРОБЛЕМИ ЛІКУВАННЯ ІНВАЗИВНИХ ФОРМ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ ТА СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Валентина Степанівна Іванкова, Галина Миколаївна Шевченко, Тетяна Валеріївна Хруленко, Людмила Терентіївна Хруленко, Тетяна Миколаївна Нестеренко, Інна Петрівна Магдич
УТІЛЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРАКТИКУ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ В ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ PDF
Валентина Степанівна Іванкова, Тетяна Володимирівна Скоморохова, Оксана Юріївна Столярова, Марина Іванівна Кротевич, Максим Ігорович Палій, Ганна Вікторівна Галяс, Інна Петрівна Магдич
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КОНФОРМНОГО ОПРОМІНЮВАННЯ ПРИ ПРОМЕНЕВІЙ ТЕРАПІЇ МІСЦЕВО ПОШИРЕНИХ ФОРМ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ PDF
Валентина Степанівна Іванкова, Галина Миколаївна Шевченко, Тетяна Валеріївна Хруленко, Лідія Михайлівна Барановська, Оксана Вікторівна Галяс, Ганна Андріївна Приказюк
СПОНТАННІ РІВНІ АБЕРАЦІЙ ХРОМОСОМ У ЖИТЕЛІВ МІСТА КИЇВ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ PDF
Лариса Василівна Тарасенко, Лариса Костянтинівна Бездробна, Тетяна Василівна Циганок, Юлія Олександрівна Носач, Тамара Василівна Мельник
ВПЛИВ ХРОНІЧНОГО ГАММА- ОПРОМІНЕННЯ НА ФІТОТОКСИЧНІСТЬ ТА ЕКСПРЕСІЮ ФАКТОРІВ ПАТОГЕННОСТІ В БАКТЕРІЙ РSEUDOMONAS AERUGINOSA PDF
Юлія Володимирівна Шиліна, Микола Іванович Гуща, Юлія Ігорівна Мороз, Ольга Станіславівна Моложава

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МЕДИЦИНІ І ПРИЛАДОБУДУВАННІ

Експериментальні і теоретичні дослідження параметрів сонячних фотоелектричних батарей для оцінки їх енергетичної ефективності PDF (Русский)
Вячеслав Іванович Андрєєв, Володимир Ілліч Кубов, Разия Махмудовна Кубова, Олена Андріївна Павленко
ЕВРИСТИЧНІ АЛГОРИТМИ САМОВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ МІКРОКОНТРОЛЕРНОЇ СИСТЕМИ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Володимир Ілліч Кубов, Данило Дмитрович Зюляєв
Технологічний контроль шорскості поверхонь деталей із важкооброблюваних матеріалів зразками шорсткості поверхні (порівняння) PDF (Русский)
Владимир Алексеевич Мозолюк, Владимир Николаевич Гущин, Анна Никифоровна Гущина, Григорий Игоревич Жайворонок