ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЇ ТЕХНОГЕННИХ РАДІОНУКЛІДІВ У ҐРУНТОВО-РОСЛИННИХ КОМПЛЕКСАХ БЛИЖНЬОЇ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАЕС

Алла Іванівна Липська, Віктор Олександрович Желтоножський, Володимир Іванович Ніколаєв, Віталій Анатолійович Шитюк, Надія Владиславівна Куліч

Анотація


Досліджено сучасний стан радіоактивного забруднення території ближньої зони
ЧАЕС, оцінено розподіл радіонуклідів по профілю ґрунту. Експериментально доведено, що основний уміст радіонуклідів сконцентрований в кореневмісному горизонті ґрунту. Встановлено, що швидкість міграції радіонуклідів на зволожених ґрунтах значно вища, ніж в ґрунтах з помірним зволоженням. Оцінені коефіцієнти накопичення радіонуклідів 137Cs та 90Sr рослинністю та грибами. 


Ключові слова


радіонукліди; міграція; чорнобильська зона відчуження; радіоактивне забруднення

Повний текст:

PDF

Посилання


Сhernobyl Catastrophe / Baryakhtar V. G. – Kyiv : Export Publishing House. – 1997. – 572 p.

20 лет Чернобыльской катастрофы. Взгляд в будущее / Национальный доклад Украины. – К. : Аттика. – 2006. – 224 с.

Кашпаров В. А. Радиоэкологическая значимость топливной компоненты чернобыльских радиоактивных выпадений / В. А. Кашпаров //Проблеми чорнобильської зони відчуження. – 2009. – Вып. 9. – С. 5–22

Бондаренко Г. Н. Особенности вертикальной миграции радионуклидов топливных и кондесационных випадений в почвах / Г. Н. Бондаренко, Л. В. Кононенко / Радиоизотопы в экологических исследованиях. – Киев: Нукова думка. – 1992. – С. 17–28.

Иванов Ю. А. Подвижность радионуклидов выброса ЧАЭС в почвах отчужденных территорий / Ю. А. Иванов, С. Е. Левчук, С. И. Киреев [и др.] // Ядерна фізика та енергетика. – 2011. – T. 12. – № 4. – С. 375–384.

Желтоножская М. В. Исследование вертикальной миграции радионуклидов на территории полигона «Рыжий лес» / М. В. Желтоножская, Н. В. Кулич, А. И. Липская, Л. В. Садовніков // Ядерна фізика та енергетика. 2011. – Т. 12. – С. 394–399.

Джепо С. П. Полигонные исследования миграции радионуклидов на участке пункта временной локализации радиоактивных отходов «Рыжий лес» ЧАЭС / С. П. Джепо, А. С. Скальский, Д. А. Бугай [и др.] // Проблеми Чорнобильської зони вiдчуження. – 1995. – Вип. 2. – С. 77–84.

Силантьев А. Н.. Ветрикальная миграция в почве радионуклидов, выпавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС / А. Н. Силантьев, И. Г. Шкуратов, И. И. Бобовникова // Атом. энер. – 1989. – Т. 66. – Вып. 3. – С. 194–197.

Prister B. S. Experimental Substantiation and Parameterization of Model Describing 137Cs and 90Sr Behavior in a Soil-Plant System / B. S. Prister, V. G. Baryakthtar, L. V. Perepelyatnikova [et al.] // Environmental Science and Pollution Research. –2003. – Special Issue 1. – P. 126–136.

Ясковець І. І. Прогнозування поведінки 137Сs у лісових екосистемах інструментами математичного моделювання / І. І. Ясковець, Л. А. Прокопенко, Л. А. Райчук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2009. – Вип. 134. – Ч. 1. – С. 214–222

Методика відбору грунтових і рослинних проб для визначення в них вмісту радіоактивних речовин. – К. : МінАПК. УкрНДІСГР. – 1987. – 48 с.

Желтоножская М. В. Новые методические подходы к одновременному измерению активности 90Sr и 137Cs в объектах окружающей среды / М. В. Желтоножская, Н. В. Кулич, А. И. Липская, В. И. Николаев, Н. В. Стрильчук // Ядерна фізика та енергетика. – 2012. – Т. 13. – № 4. – С. 403–408

Kashparov V. A. Soil contaminstion whith 90Sr mobility in the Chornobyl accident // V. A. Kashparov, S. V.Lundin, Yu. V. Khomutinin [et.al.] /Jornal of Enviroment Radioactivity. – 2001. – Vol. 56. – No 3. – P. 285 – 298.

Краснов В. П. Прикладная радиоэкология леса / В. П. Краснов, А. А. Орлов, В. А. Бузун, В. П. Ландин, З. М. Шелест – Житомир : Полисся. – 2007. – 679 с.

Щеглов А. И. Роль лесных экосистем при радиоактивном загрязнении / А. И. Щеглов, О. Б. Цветнова // Природа. Чернобыль и проблемы радиобиологии. – 2001. – № 4. – С. 23–32.

Иванов Ю. А. Анализ факторов, определяющих долговременную динамику миграции радионуклидов в почвенно-растительном покрове / Ю. А. Иванов // Проблеми чорнобильської зони відчуження 2009. – № 9. – С. 23–39.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.