ОЦІНКА СТАНУ БІОТИ ТЕХНОГЕННОПОРУШЕНИХ ЕКОСИСТЕМ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЄМНОСТІ

Анна Миколаївна Огородник

Анотація


Запропоновано та проведено адаптацію методу екологічної ємності до специфіки
техногеннопорушених екосистем, відходи яких надходять у навколишнє середовище. За результатами проведених експериментів запропонований показник виявився здатним чітко відображати вплив техногенних факторів на біоту та випереджати за своїми реакціями біологічні показники.


Ключові слова


теорія та моделі екологічної ємності; техногеннопорушені екосистеми; біота; важкі метали; екологічний ризик

Повний текст:

PDF

Посилання


Агре А. Л. О распределении радиоактивных загрязнений в медленно обмениваемом водоеме / А. Л. Агре, В. И. Корогодин // Мед. pадиология. – 1960. – № 1. – С. 67–73.

Кутлахмедов Ю. А. Методология и методы исследования радионуклидов и других техногенных загрязнителей в наземных и водных экосистемах (пособие) / Ю. А. Кутлахмедов, Г. Г. Поликарпов, В. И. Корогодин, В. Ю. Кутлахмедова-Вишнякова. – К. : Медэкол, 1997.

Kutlakhmedov Y. Radiocapacity of Different Types of Natural Ecosystems (without man) and their Ecological Standardization Principles /Y. Kutlakhmedov, G. Polikarpov, V. Yu. Kutlakhmedova-Vyshnyakova // J. Radioecol. – 1997. – Vol. 6 (2). – P. 15–21.

Кутлахмедов Ю. А. Проблемы экологического нормирования и радиационная безопастность биоты экосистем / Ю. А. Кутлахмедов, И. В. Матвеева, А. Г. Саливон. А. Н. Леньшина // Науково-методичний журнал. – Серія «Техногенна безпека», 2009. – Т. 116, Вип. 103. – С. 29–34.

Салівон А. Г. Проблеми екологічного нормування допустимих стресів від радіонуклідів в екосистемах / А. Г. Салівон, Ю. О. Кутлахмедов, А. М. Леньшина // Науковий вісник МДУ ім. В. О. Сухомлинського. – Серія : Біологічні науки, 2008. – Вип. 23. – № 3. – С. 82–86.

Пчеловская С. А. Исследование и моделирование радиоемкости экосистем / С. А. Пчеловская, Е. Ю. Кольцова, Ю. А. Кутлахмедов // Зб. наук. праць Ін-ту ядерних досл. – 2004. – № 2 (13). – С. 96–104.

Хоружая Т. А. Методы оценки экологической опасности / Т. А. Хоружая. – М. : Экспертное бюро, 1998. – 224 с.

Рудько Г. І. Екологічна безпека та раціональне природокористування в межах гірничопромислових і нафтогазових комплексів / Г. І. Рудько, Л. Є. Шкіца. – Івано-Франківськ, 2001. – 528 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.