Потоки міграції і депонування післяаварійних радіонуклідів 90Sr і137Cs у різних районах Чорного моря (елементи біогеохімічних циклів)

Наталія Юріївна Мірзоєва, Сергій Борисович Гулін, Світлана Іванівна Архіпова, Ніна Федорівна Коркішко, Лариса Вікторівна Мігаль, Ігор Миколайович Мосєйченко, Ілля Геннадійович Сидоров

Анотація


Вивчені тенденції забруднення вод, гідробіонтів і донних відкладень поставарійними 90Sr і 137Cs у північно-західній частині Чорного моря, Каркинітський затоці, Керченській протоці, на шельфі Криму й в акваторії севастопольських бухт. Уперше визначені потоки 137Cs і 90Sr у товщу донних відкладень досліджуваних районів моря. Виявлено критичні зони і біогеохімічні механізми їхнього формування в різних районах Чорного моря відносно поставарійних 137Cs і 90Sr.


Ключові слова


Чорне море; цезій-137; стронцій-90; біогеохімічні закономірності; потоки забруднення; критичні зони

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Livingston H. Chernobyl fallout studies in the Black Sea and other oceans areas / H. Livingston, W. Clarke, S. Honjo [et. al.] – EML. – 1986. – V. 460. – P. 214–223.

Радиоэкологический отклик Черного моря на чернобыльскую аварию / Г. Г. Поликарпов, Егоров В. Н., Гулин С. Б., Стокозов Н. А., Лазоренко Г. Е., Мирзоева Н. Ю., Терещенко Н. Н., Цыцугина В. Г., Кулебакина Л. Г., Поповичев В. Н., Коротков А. А., Евтушенко Д.Б., Жерко Н.В., Малахова Л.В. / [под ред. Г. Г. Поликарпова и В.Н. Егорова]. – Севастополь : НПЦ «ЭКОСИ–Гидрофизика», 2008. – 667 с.

Egorov V. N. 90Sr and 137Cs in the Black Sea after the Chernobyl NPP accident: inventories, balance and tracer applications / V. N. Egorov, P. P. Povinec, G. G. Polikarpov, N. A. Stokozov, S. B. Gulin, L. G. Kulebakina, I. Osvath. – J. of Environmental Radioactivity. – 1999. – V. 43. – P. 137–155.

Gulin S. B. Chronological study of 137Cs input to the Black Sea deep and shelf sediments / S. B. Gulin, A. Aarkrog, G. G. Polikarpov, S. P. Nielsen, V. N. Egorov. – Radioprotection. – 1997. – V. 32 (C2). – P. 257–262.

Гулин С. Б., Геохронологическое исследование поступления 137Cs в донные отложения северо-западного шельфа, континентального склона и глубоководной части Черного моря / С. Б. Гулин, Г. Г. Поликарпов, А. Ааркрог, В. Н. Егоров, С. Нильсен, Н. А. Стокозов. – Доп. Акад. Наук України. – 1997. – № 7. – С. 133–139.

Gulin S.B., Radioactive contamination of the north-western Black Sea sediments / S. B. Gulin, G. G. Polikarpov, V. N. Egorov, J.-M. Martin, A. A. Korotkov, N. A. Stokozov. – Estuarine, Coastal and Shelf Science. – 2002. – V. 54, № 3. – P. 541–549.

Мирзоева Н. Ю. Применение методов хронологической датировки донных отложений по 90Sr для оценки скорости седиментации и осадконакопления в районах активных газовыделений в экономической зоне Украины Черного моря / Н. Ю. Мирзоева // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 175, Т. 187. Техногенна безпека. – С. 42–48.

Harvey B.K. Analytical procedures for the determination of strontium radionuclides in environmental materials / B. K. Harvey, R. D. Ibbett, M. B. K. J. Lovett and Williams // Aquatic Env., Prot. : Analytical Methods, Lowestoft, 1989 – 33 p.

Buesseler K. O. Determination of fission – products and actinides in the Black Sea following the Chernobyl accident / K. O .Buesseler, S. A. Casso, M. C. Hartman, H. D. Livingston // J. of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. – 1990. – Vol. 138, № 1. – P. 33–47.

Методические рекомендации по определению радиоактивного загрязнения водных объектов / [под ред. Вакуловского С. М. ]. – М. : Гидрометеоиздат, 1986. – 70 с.

Gulin S. B. Geochronological reconstruction of 137Cs transport from the Coruh river to the SE Black Sea: comparative assessment of radionuclide retention in the mountainous catchment area / S. B. Gulin, G. G. Polikarpov, J.–M. Martin // Continental Shelf Research. – 2003. – Vol. 23, № 17–19. – Р. 1811–1819.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.