МОДЕЛЮВАННЯ ІНДИКАТОРІВ ТА ІНДЕКСУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМ ТЕПЛОХОЛОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Наталія Олександрівна Воскобойнікова

Анотація


Запропоновано методику оптимізації параметрів систем теплохолодозабезпечення будівель за показником індексу екологічної безпеки на основі методів математичного моделювання та нелінійного програмування. Вирішено оптимізаційну задачу на прикладі процесу теплохолодозабезпечення окремої житлової будівлі


Ключові слова


екологічна безпека; система теплохолодозабезпечення; альтернативні джерела енергії; індекс екологічної безпеки; математичне моделювання; оптимізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Забарний Г. М. Енергетичний потенціал нетрадиційних джерел енергії України / Г. М. Забарний, А. В. Щурчков. – К. : Видавництво Національної академії наук України. Інститут технічної теплофізики, 2002. – 211 с.

Fedrizzi R. Intro – What LEED Measures / R. Fedrizzi. – United States Green Building Council, 2010. – 375 p.

Качинський А. Б. Екологічна безпека України : системний аналіз перспектив покращення [Електронний ресурс]: монографія / А. Б. Качинський – Режим доступу до монографії : http://www.niss.gov.ua/book/Kachin/index.htm.

Васько В. П. Управление параметрами электроэнергии автономных ветроэлектрических установок / В. П. Васько // Технічна електродинаміка. – 2002. – № 1. – С. 53–56.

Dirk Mangold. Solar in the city. Active solar heating systems in urban areas // Renewable Energy World. – v4, № 3, 2011. – P. 100–111.

Earthship Global Model : Radically Sustainable Buildings/ [Електронний ресурс]: стаття. – Режим доступу до статті : http://customs.dp.ua/?tag=green+building#id=N2so9hyNWxc.

Клименко Л. П. Модель енергоефективної системи теплохладопостачання будівлі за допомогою вітрогеліоустановки з використанням традиційних джерел енергії як компенсуючих / Л. П. Клименко, Н. О. Воскобойнікова // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України : збірник наукових праць. – Спеціальний випуск. – К., 2006. – С. 24–29.

Воскобойнікова Н. О. Математичне моделювання процесу теплохладопостачання будівлі при комбінуванні альтернативних та традиційних джерел для кліматичних умов м. Миколаїв / Н. О. Воскобойнікова // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України : збірник наукових праць. Спеціальний випуск. – К., 2007. – С. 111–116.

Воскобойнікова Н. О. Урахування трансформації негативного впливу при моделюванні індексу екологічної безпеки систем теплохолодозабезпечення / Н. О. Воскобойнікова // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Т. 191. Вип. 203. Техногенна безпека. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – С. 172–177.

Трифонов А. Г. Постановка задачи оптимизации и численные методы ее решения [Електронний ресурс]: монографія. – Режим доступу до монографії : http://matlab.exponenta.ru/optimiz/book_2/3_4.php.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.