Том 163, № 151 (2011)

Зміст

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТА ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ІНДИКАТОРИ ЗМІНИ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМ ТЕПЛОХОЛОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ PDF
Леонід Павлович Клименко, Наталія Олександрівна Воскобойнікова
ЕФЕКТИВНІ СОНЯЧНІ ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ НА ГЕТЕРОВАНОМУ КРЕМНІЇ PDF
Володимир Іванович Горбулик
К ВОПРОСУ РАСЧЕТА РАБОТЫ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ РЕГЕНЕРАТИВНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА PDF (Русский)
С. Д. Лукьянчиков, Анатолій Романович Різун, Іван Романович Різун, Анатолій Павлович Чорнобривець
ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПУТЬ СОЗДАНИЯ ВОДНО- УГОЛЬНОГО ТОПЛИВА PDF (Русский)
Анатолій Романович Різун, Ю. В. Голень, Т. Д. Денисюк, Іван Романович Різун
КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫЙ КОНДЕНСАТООТВОДЧИК СИСТЕМ СЖАТЫХ ГАЗОВ PDF (Русский)
Віталій Іванович Пилипчак, Віталій Віталійович Пилипчак
К ВОПРОСУ ОЧИСТКИ СУДОВЫХ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ВОД ОТ ГЛОБУЛ НЕФТЕПРОДУКТОВ PDF (Русский)
Лев Исаахорович Лейбович, Борис Васильевич Дымо, А. В. Язловецкий
ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ ПИЛОПРИГНІЧЕННЯ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ НАДХОДЖЕННЯ ШКІДЛИВИХ ПОЛЮТАНТІВ У НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ PDF
Анна Миколаївна Огородник, Юрій Андрійович Томілін, Людмила Іванівна Григор’єва, Юрій Олексійович Кутлахмедов
КОНТРЗАХОДИ ЯК ЗАСІБ МІНІМІЗАЦІЇ НЕГАТИВНИХ ВПЛИВІВ НА ЕКОСИСТЕМУ PDF
Анна Миколаївна Огородник, Людмила Іванівна Григор’єва
КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОАКСІАЛЬНОГО ТИПУ ПОЛІМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ PDF
Борис Миколайович Гордєєв, Андрій Юрійович Грєшнов
ПУЛЬСАЦИИ ГАЗА В ТРУБОПРОВОДАХ ХОЛОДИЛЬНОГО КОМПРЕССОРА PDF (Русский)
Микола Іванович Патлайчук, Олег Володимирович Щесюк
МЕТОД РАСЧЕТА ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН PDF (Русский)
Микола Іванович Патлайчук, Олег Володимирович Щесюк
ДВУМЕРНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИБОРАМИ С КОДИРУЮЩЕЙ АПЕРТУРОЙ PDF (Русский)
Андрей Константинович Шевченко
ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛА СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО ДЕТЕКТОРА CSI(TL) СИГНАЛЬНЫМ ПРОЦЕССОРОМ TMS320C2812 PDF (Русский)
Александр Васильевич Кочергин
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АВТОКЛАВНОМУ ВИРОБНИЦТВІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Микола Іванович Радченко, Олена Валеріївна Макарова
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И АКУСТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПАКЕТЕ LTSPICE/SWCAD PDF (Русский)
Володимир Ілліч Кубов

МОНІТОРИНГ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР ПРИ ТЕХНОГЕННОМУ ЗАБРУДНЕННІ

ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ И МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ УРОВНЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОЛДОВЫ PDF (Русский)
Виталий Михайлович Постолатий, Елена Витальевна Быкова
О ВЛИЯНИИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА PDF (Русский)
Галина Станиславовна Калда
ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ В ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї: АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ PDF
Діана Олександрівна Крисінська
ГАММА-СКАНЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА. УГЛОВАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ PDF (Русский)
П. Ю. Войлов, Александр Васильевич Кочергин
СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ ПРОСТРАНСТВА ПРИЗНАКОВ В ЗАДАЧЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ РАДИОИЗОТОПНОГО СОСТАВА ИСТОЧНИКОВ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ PDF (Русский)
П. Ю. Войлов, В. П. Шаповалов
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОКАЗНИКІВ У ПРИМІЩЕННЯХ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЛОКАЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ (НА ПРИКЛАДІ ЧДУ ІМ. ПЕТРА МОГИЛИ PDF
Данило Дмитрович Зюляєв, Володимир Ілліч Кубов, Любов Володимирівна Щесюк
ОЧИСТКА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ОТ ЗОЛЫ И ДИОКСИДА СЕРЫ АППАРАТОМ МОКРОЙ ОЧИСТКИ – ЭМУЛЬГАТОРОМ PDF (Русский)
Л. П. Малый

ПОВІДОМЛЕННЯ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЕЭФФЕКТИВНОСТИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ И АВТОНОМНОМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ УЧАСТКА УПАКОВКИ СБОРОЧНОГО ЦЕХА ГП НПКГ«ЗАРЯ»–«МАШПРОЕКТ» PDF (Русский)
В. В. Захарченко, Анастасия Викторовна Щербинина, Іван Романович Різун, Роман Васильович Пилип’юк
УПРОЧНЕНИЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ ЭЛЕКТРОГИДРОИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКОЙ PDF (Русский)
Валерий Григорьевич Сысоев, Іван Романович Різун, Анатолій Романович Різун
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Тарас Іванович Шевченко
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І НАДІЙНІСТЬ ЕНЕРГЕТИКИ – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ PDF
Зіновій Юрійович Буцьо, Роман Васильович Пилип’юк, В. М. Колосовський, Дмитро Вадимович Колосовський
ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТОПЛИВ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ PDF (Русский)
Володимир Олексійович Дубов, В. В. Дубов
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМАХ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА PDF (Русский)
Алексій Юрійович Басов, Т. П. Михайленко, Илья Иванович Петухов
ДОСВІД РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Тарас Іванович Шевченко
РЕФОРМА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НАВЧАННЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРІВ ЖКГ «ЕФЕКТИВНЕ СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА». PDF
Ігор Григорович Мечет, Микола Олександрович Нагорний, Іван Романович Різун
ПРОЕКТ СОВМЕСТНОГО ВНЕДРЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ РЕКУЛЬТИВАЦИИ И ДЕГАЗАЦИИ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ Г. НИКОЛАЕВА PDF (Русский)
Ігор Григорович Мечет, Микола Олександрович Нагорний, Іван Романович Різун