КОНТРЗАХОДИ ЯК ЗАСІБ МІНІМІЗАЦІЇ НЕГАТИВНИХ ВПЛИВІВ НА ЕКОСИСТЕМУ

Анна Миколаївна Огородник, Людмила Іванівна Григор’єва

Анотація


Представлена оцінка та класифікація контрзаходів для різних типів екосистем на основі теорії радіоємності при радіонуклідному та токсичному забрудненнях. Визначено оптимальні схеми застосування контрзаходів спираючись на фактор радіоємності для кожного виду екосистем.

Ключові слова


контрзаходи; радіонукліди; важкий метал; відновлення; фактор радіоємності; екосистема

Повний текст:

PDF

Посилання


Кутлахмедов Ю. О. Основи радіоекології / Ю. О. Кутлахмедов, В. І. Корогодін, В. К. Кольтовер. – К. : Вища школа, 2003. – 319 с.

Кутлахмедов Ю. А. Медико-биологические последствия Чернобыльской аварии. Ч. 1. Долгосрочные радиоэкологические проблемы Чернобыльской аварии и контрмеры. – К. : МЕДЭКОЛ, 1998. – 172 с.

Кутлахмедов Ю. А. Проблемы экологического нормирования и радиационная безопастность биоты экосистем / Ю. А. Кутлахмедов, И. В. Матвеева, В. П. Петрусенко, А. Г. Саливон, В. В. Родина, А. Н. Леньшина // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Серія «Техногенна безпека», Т. 116. Вип. 103. – 2009. – С. 29–34.

Гродзинський Д. М., Кутлахмедов Ю. О., Міхєєв О. М., Родіна В. В., Кравець О. П., Шиліна Ю. В. Методи управління радіоємністю екосистем / під редакцією Д. М. Гродзинського. – К. : Фітосоціоцентр, 2006. – 172 с.

Томілін Ю. А. Радіонукліди у водних екосистемах південного регіону України: міграція, розподіл, накопичення, доза опромінення людини і контрзаходи: [монографія] / Ю. А. Томілін, Л. І. Григор’єва. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 260 с.

Перепелятніков Г. П. Порівняльна оцінка ефективності контрзаходів, що застосовуються в сільськогосподарському виробництві на радіоактивно забруднених територіях // Науковий вісник НАУ. – 2001. – Вип. 45. – С. 13–20.

Карпова Е.А., Потатуева Ю.А. Накопление тяжелых металлов растениями озимой ржи и овса при применении азотных, калийных и длительном последствии фосфорных удобрений на дерново-подзолистой почве / Е. А. Карпова, Ю. А. Потатуева // Агрохимия. – 2005. – № 4. – С. 59–66.

Gudkov I. N. The syrategy of radioprotection of agricultural produce on radiohuclide contaminated territory // Problems of Ecological Security in Agriculture. – Moscow: Rus. Acad. Sci. – 2002. – P. 5–14.

Поликарпов Г. Г., Цыцугина В. Г. Гидробионты в зоне влияния аварии на Киштыме и в Чернобыле / Г. Г. Поликарпов, В. Г. Цыцугина // Радиац. Біологія. Радиоэкология. – 1995. – Т. 35. № 4. – С. 536–538.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.