ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ ПИЛОПРИГНІЧЕННЯ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ НАДХОДЖЕННЯ ШКІДЛИВИХ ПОЛЮТАНТІВ У НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Анна Миколаївна Огородник, Юрій Андрійович Томілін, Людмила Іванівна Григор’єва, Юрій Олексійович Кутлахмедов

Анотація


Розроблено та впроваджено методи пилопригнічення шкідливих полютантів на масивах-хвостосховищ (на прикладі шламосховища Миколаївського глиноземного заводу). Показана висока ефективність засобів пилопригнічення матами з рослинної сировини та дерниною.

Ключові слова


контрзаходи; пилопригнічення; важкі метали; очеретяні мати; дернина; шлам; екосистема

Повний текст:

PDF

Посилання


Бересневич П. В. Охрана окружающей среды при эксплуатации хвостохранилищ / П. В. Бересневич, П. К. Кузменко, Н. Г. Неженцева. – М. : Недра, 1993. – 123 с.

Гальперин A. M. Техногенные массивы и охрана окружающей среды: [учебник для вузов] / Гальперин A. M., Ферстер В., Шеф Х. Ю. Изд. 2-е. – М. : МГГУ, 2001. – 534 с.

Нохрина О. И. Образование пыли, окалины, шлама и их утилизация на металлургических заводах Германии / О. И. Нохрина, И. Е. Прошунин, И. Д. Рожихина // Stahl und Eisen, 2006. – № 9. – С. 25–32.

Пашкевич М. А. Техногенные массивы и их воздействие на окружающую среду. – СПб. : СПГГИ, 2000. – 230 с.

Vlasova E., Yandyganov Ya, Nikulina N. Ecolocical and economic segurity is in aspect of interaction of contiguous territories (balance method of estimation) // The international collected scientific work by economic seguritys problem: society, state and region. – Valencia (Spain), Ekaterinburg (Russia), 2008. – P. 188–196.

Тітова С. О., Томілін Ю. А., Григор’єва Л. І. Екологічна безпека та рекультивація шламосховища Миколаївського глиноземного заводу // Праці міжнародної конференції «Проблеми рекультивації порушених земель України». – Дніпропетровськ, 2006.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.