ІНДИКАТОРИ ЗМІНИ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМ ТЕПЛОХОЛОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Леонід Павлович Клименко, Наталія Олександрівна Воскобойнікова

Анотація


Запропоновано індикатори зміни рівня екологічної безпеки систем теплохоло- дозабезпечення при впровадженні альтернативних джерел енергії.

Ключові слова


індикатор; екологічна безпека; системи теплохолодозабезпечення; альтернативні джерела енергії

Повний текст:

PDF

Посилання


Ключевые вопросы охраны окружающей среды при объединении электроэнергетических рынков ЕС и СНГ. Union of the electricity Industry «Eurelectric», Электроэнергетический Совет СНГ. Совместная рабочая группа ЭЭС СНГ – ЕВРЭЛЕКТРИК «Рынки», ноябрь 2005, 108 с.

Адам А. М. Природные ресурсы и экологическая безопасность Западной Сибири / А. М. Адам, Р. Г. Мамин // Эко-бюллетень. – 2000. – № 7. – С. 11–15.

Качинський А. Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення [монографія] / Качинський А. Б. [Електронний ресурс] – Режим доступу до монографії : http://www.niss.gov.ua/ book/Kachin/index.htm.

Быкова Е. В., Царану М. Х., Криллова Т. И. Подходы к формированию системы экологических индикаторов как составляющей системы индикаторов енергетической безопасности.

Аникиев В. В. Интегральный критерий экологической безопасности / В. В. Аникиев, П. В. Захарова // Геоинформатика. – 2002. – № 1. –

С. 8–16.

Клименко Л. П. Ресурсозбереження при впровадженні вітрогеліоустановок в системи теплохладопостачання будівель (на прикладі Миколаївської області) / Л. П. Клименко, Н. О. Воскобойнікова // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т.73. Вип. 60. Техногенна безпека. – Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – C. 11–19.

Нечаєва Т. П. Фактори екологічного впливу електроенергетичних об’єктів на довкілля / Нечаєва Т. П., Шульженко С. В., Сас Д. П., Па-

расюк М. В. // Проблеми загальної енергетики. – 2008. – № 18. – С. 53–60 // www.ienergy.kiev.ua. – 17.05.2010. – 93,1 КБ.

Шмандий В. М. Стратегия управления экологической безопасностью: общие теоретические положения и региональный аспект / В. М. Шмандий // Вісник КДПУ. – Кременчук: КДПУ. – 2003. – Вип. 2 (19). – С. 160–163.

Стратегія екологічної безпеки (регіональний контекст) [ред. М. І. Долішнього, В. С. Кравцова]. – Львів, 1999. – 243 с.

Лагутін В. М. Методи та засоби управління екологічною безпекою в умовах виникнення екстремальних ситуацій у навколишньому середовищі / В. М. Лагутін // Радиоэлектроника и інформатика. – 2004. – № 2. – С. 163–168.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.