Том 238, № 226 (2014)

Зміст

ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ВИЗНАЧЕННЯ АСПЕКТІВ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ PDF
Євген Миколайович Безсонов
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ ПОВІТРЯ НА ПРОЦЕСИ РУЙНУВАННЯ ЗРАЗКІВ ІЗ КОМПАКТНОГО ПОРИСТОГО ТИТАНУ ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ (T > 600° C) PDF
А. Є. Головко
СКОРОЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ГАЗОВИМИ КОТЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВ АВТОКЛАВНОГО ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Микола Іванович Радченко, Олена Валеріївна Макарова

РАДІОЕКОЛОГІЯ ТА ДОЗИМЕТРІЯ

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ДОЗИМЕТРИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РАДІОТЕРАПІЇ НА ЛІНІЙНОМУ ПРИСКОРЮВАЧІ ШЛЯХОМ ФАНТОМНИХ ВИМІРЮВАНЬ ДОЗНИХ РОЗПОДІЛІВ PDF
Віктор Петрович Старенький, Л. Л. Стадник, О. Ю. Шальопа, Леонід Леонідович Васильєв, Віра Василівна Карвасарська, І. О. Самофалов

РАДІОБІОЛОГІЯ, БІОФІЗИКА ТА РАДІАЦІЙНА МЕДИЦИНА

ТЕХНОЛОГІЇ РАДІОЗАХИСНІ МОДИФІКАТОРІВ І МАТЕРІАЛІВ НА ЇХНІЙ ОСНОВІ PDF (Русский)
Володимир Іванович Ткаченко, Михайло Іванович Хворостенко, Ігор Миколайович Кіхтенко, Юрій Михайлович Хворостенко
МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ РАКОВИХ КЛІТИН НА ОСНОВІ ЇХ ВЛАСНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ PDF (Русский)
М. Д. Гончарук
ДО МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ PDF (Русский)
М. Д. Гончарук
ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНА ХІМІОПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ ПРИ МІСЦЕВОРОЗПОВСЮДЖЕНОМУ РАКУ ПРЯМОЇ КИШКИ PDF (Русский)
Андрій Вікторович Свинаренко, В. М. Демченко
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ШИЙКИ МАТКИ PDF
Лідія Михайлівна Барановська
АКТИВНІСТЬ ЛІЗОСОМНИХ ЦИСТЕЇНОВИХ КАТЕПСИНІВ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ДІТЕЙ ЗА НАЯВНОСТІ ГОСТРОГО НЕСПЕЦИФІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ PDF
Ю. А. Шевченко, Ольга Леонідівна Лянна, Олександр Захарович Бразалук, О. Ю. Боренко, Юрій Михайлович Хворостенко, Михайло Іванович Хворостенко
РОЛЬ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ПОСИЛЕНОГО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ ЗЕМЛІ В ПРОБЛЕМІ ПРОМЕНЕВИХ ПОШКОДЖЕНЬ PDF (Русский)
Ігор Миколайович Кіхтенко, Юрій Михайлович Хворостенко
РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ РАННІХ СТАДІЙ ЛЕЙОМІОСАРКОМИ МАТКИ PDF
Владислав Сергійович Сухін, Олена Миколаївна Сухіна, Віктор Петрович Старенький, Андрій Вікторович Свинаренко, Тетяна Петрівна Грищенко, Алла Миколаївна Насонова, Ігор Вікторович Белозьоров
ОЦІНКА ВПЛИВУ ПРОЛІФЕРАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ ПУХЛИНИ НА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ МІСЦЕВО ПОШИРЕНОГО РАКУ ШИЙКИ МАТКИ PDF
Н. В. Тюєва
ТРОМБОЕМБОЛІЯ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ: ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ PDF
Ю. В. Грабовський
ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧУТЛИВОСТІ КАРЦИНОМ ШИЙКИ МАТКИ ДО ЦИТОСТАТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА СУБКЛІТИННОМУ РІВНІ PDF
Валентина Степанівна Іванкова, Тетяна Миколаївна Нестеренко, Н. М. Храновська, Лідія Михайлівна Барановська, Тетяна Валеріївна Хруленко

ЯКІСТЬ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПІДХІД ВИЩОЇ ОСВІТИ У СФЕРІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЯКОСТІ І СТАНДАРТИЗАЦІЇ PDF
Людмила Іванівна Григор’єва, Юрій Андрійович Томілін
СПЕЦИФІКА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ PDF
Ю. П. Рогач
СТАНДАРТИЗАЦІЯ РАДІОЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЗРОШУВАНИХ МАСИВІВ PDF
Людмила Іванівна Григор’єва, Юрій Андрійович Томілін

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТА ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

РОЗВИТОК СИСТЕМИ МІКРОКОНТРОЛЕРА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ТА ОБРОБКИ ПЕРВИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ЕВРИСТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ САМОВІДНОВЛЕННЯ PDF (English)
Данило Дмитрович Зюляєв
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У РАДІОТЕРАПЕВТИЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ PDF
Віктор Петрович Старенький, Леонід Леонідович Васильєв, Віра Василівна Карвасарська, Л. О. Авер’янова
ФІЛЬТРУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ УСТАНОВОК ПЕРВИННОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ З ВІДСУТНІМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИМ ВОДОПОСТАЧАННЯМ PDF
Наталія Юріївна Андрєєва, Вячеслав Іванович Андрєєв