ОЦІНКА ВПЛИВУ ПРОЛІФЕРАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ ПУХЛИНИ НА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ МІСЦЕВО ПОШИРЕНОГО РАКУ ШИЙКИ МАТКИ

Н. В. Тюєва

Анотація


Проаналізовано дані обстеження та лікування 55 хворих з раком шийки матки ІІБ-ІІІ стадії, що отримували поєднану променеву терапію. Виконувалась біопсія шийки матки до початку лікування та після сумарної дози 20 Гр. Проводили гістологічне та імуногістохімічне дослідження з метою визначення проліферативної активності пухлини (антигена Ki-67). Оцінено результати лікування після завершення радикального курсу променевої терапії. Співставлено результати лікування з вихідним рівнем Ki-67 та його змінами в динаміці.

Ключові слова


рак шийки матки; променева терапія; індекс проліферації

Повний текст:

PDF

Посилання


Аксель Е. М. Статистика злокачественных новообразований женских половых органов / Е. М. Аксель // Клиническая онкогинекология : руководство для врачей / под ред. Козаченко В. П. – М. : ОАО «Издательство Медицина», 2005. – 376 с.

Levi F. Cervical cancer mortality in young women in Europe: patterns and trends / F. Levi, F. Lucchini, E. Negri et al. // Eur. J. Cancer. – 2000. – Vol. 36. – № 117. – P. 2266–2271.

Федоренко З. П. Рак в Україні, 2005–2006. Захворюваність, смертність, виживаність, показники діяльності онкологічної служби. Бюл. Нац канцер-реєстру України / З. П. Федоренко, Л. О. Гулак, Є. Л. Горох [та ін.]. – Київ, 2007 (8). – 97 c.

Крикунова Л. И. Рак шейки матки / Л. И. Крикунова, Л. С. Мкртчан, Н. И. Шентерева и др. // Терапевтическая радіологія : руководство для врачей / под ред. А. Ф. Циба, Ю. С. Мардынского. − М. : ООО «МК», 2010. − С. 369–378.

Марьина Л. А. Рак шейки и тела матки / Л. А. Марьина, В. Н. Чехонадский, М. И. Нечушкин, М. В. Киселева. – М. : Медицина, 2008. – 144 с.

Кузнецова М. Е. Иммуногистохимические маркеры в качестве прогностических критериев в онкогинекологии / Пожарисский К. М., Винокуров В. Л., Жаринов Г. М., Кузнецова М. Е. [и др.] // Вопр.онкол. – 2008. – Т. 54, № 4. – С. 463–470.

Ancuţa E. Tumor biomarkers in cervical cancer: focus on Ki-67 proliferation factor and E-cadherin expression // E. Ancuţa, C. Ancuţa, L. Cozma et al. // Romanian Journal of Morphology and Embryology. – 2009. – № 50(3). – P. 413–418.

Eralp Y. Prognostic factors and survival in patients with metastatic or recurrent carcinoma of the cervix / Y. Eralp, P. Saip,

B. Sakar, et al. // Int J Gynecol Cancer. – 2003. – № 13. – P. 497–504.

Hirakawa M. Predictive factor of distant recurrence in locally advanced squamous cell carcinoma of the cervix treated with concurrent chemoradiotherapy / M. Hirakawa, Y. Nagai, M. Inamine, et al. // Gynecol Oncol. – 2008. – № 108(1). – P. 126–129.

Lindstrom A. Predicting the outcome of squamous cell carcinoma of the uterine cervix using combinations of individual tumor marker expressions / A. Lindstrom, U. Stendahl, T. Tot, et al. // Anticancer Res. – 2007. – № 27(3B). – P. 1609–1615.

Стандарти діагностики і лікування онкологічних хворих: затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «онкологія» від 17.09.2007 № 554. – К., 2007. – 200 с.

Beyzadeoglu M. Basic Radiation Oncology / M. Beyzadeoglu, G. Ozyigyt, C. Ebruli-Berlin. – Springer, 2010. –576 p.

Тюєва Н. В. Комплексний моніторинг резорбції пухлин шийки матки протягом поєднаної променевої терапії / Н. В. Тюєва, Л. П. Антонова, В. Т. Стоян, С. П. Дідорчук // Український радіологічний журнал. – 2012. – № 2. – С. 216–218.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.