ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧУТЛИВОСТІ КАРЦИНОМ ШИЙКИ МАТКИ ДО ЦИТОСТАТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА СУБКЛІТИННОМУ РІВНІ

Валентина Степанівна Іванкова, Тетяна Миколаївна Нестеренко, Н. М. Храновська, Лідія Михайлівна Барановська, Тетяна Валеріївна Хруленко

Анотація


Дослідження агресивності пухлини за допомогою лазерної ДНК-проточної цитофлуорометрії дає можливість прогнозувати ефективність цитостатичної терапії та проводити своєчасну її корекцію.
У відділенні радіаційної онкології Національного інституту раку розроблено методи хіміопроменевої терапії (ХПТ) хворих на місцево поширені форми раку шийки матки (МП РШМ). Перед початком лікування пацієнткам проводили комплексне обстеження, включаючи визначення індексу ДНК методом лазерної ДНК-проточної цитофлуорометрії за матеріалом біопсій шийки матки. У процесі поєднаної променевої терапії було застосовано цитотоксичні препарати в радіомодифікуючих дозах. Проводилося дослідження можливості моніторингу ефективності лікування на субклітинному рівні. Проведено лікування та аналіз отриманих клінічних і інструментальних моніторингових даних у 87 хворих на МП РШМ (69 хворих досліджуваних і 18 контрольної груп). Ефективність ХПТ оцінювалася за ступенем регресії пухлин, динамікою показників ДНК-статусу клітин шийки матки та вираженістю токсичних проявів.
Аналіз безпосередніх результатів методу ХПТ показав, що динаміка ДНК-статусу пухлинних клонів корелює з клінічними даними, отриманими у відповідь на цитотоксичну терапію МП РШМ. Позитивна відповідь пухлин у хворих на МП РШМ після повного курсу ХПТ збільшилась на 25,0 % порівняно зі стандартними методами. Токсичні ефекти лікування за кількістю і ступенем вираженості в досліджуваній групі хворих не відрізнялися від контрольної, не перевищували ІІ ступеня.


Ключові слова


рак шийки матки; хіміопроменева терапія; цитотоксична терапія

Повний текст:

PDF

Посилання


Рак в Україні, 2011 – 2012. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби / уклад.: З. П. Федо-ренко, Ю. Й. Михайлович, Л. О. Гулак [та ін.] // Бюл. Нац. канцер-реєстру України. – К., 2013. – № 14. – 120 с.

Рак в Україні, 2012 – 2013. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби / уклад.: З. П. Федоренко, Ю. Й. Михайлович, Л. О. Гулак [та ін.] // Бюл. Нац. канцер-реєстру України. – К., 2014. – № 15. – 124 с.

Рак шейки матки / Л. И. Крикунова, Л. С. Мкртчан, Н. И. Шентерева, Н. И. Сыченкова // Терапевтическая радіологія : руководство для врачей / под ред. А. Ф. Цыба, Ю. С. Мардынского. – М. : ООО «МК», 2010. – С. 369–378.

Рак шейки и тела матки / Л. А. Марьина, В. Н. Чехонадский, М. И. Нечушкин, М. В. Киселева. – М. : Медицина, 2008. – 144 с.

Местнораспространенный рак шейки матки: проблемы диагностики и лечения / Э. Ж. Шакирова, А. М. Муллагалиева, Р. Ш. Хасанов, Л. К. Сухорукова // Казанский мед. журн. – 2007. – Т. 88, № 6. – С. 627–630.

Індивідуальні підходи до консервативного лікування хворих на поширені форми раку шийки матки / В. С. Іванкова, Г. О. Курило, Г. М. Шевченко [та ін.] // Укр. радіол. журн. – 2005. – Т. 13, вип 3. – С. 304–307.

Concurrent cisplatin-based radiotherapy and chemotherapy for locally advanced cervical cancer / P. G. Rose, B. N. Bundy, E. B. Watkins [et al.] // N Engl, J Med, 1999; 340: 1144-1153.

Pelvic radiation with concurrent chemotherapy compared with pelvic and para-aortic radiation fr high-risk cervical cancer / Morris M., Eifel P. J., Lu J. et al. // N Engl J Med 1999; 340: 1175-1178.

Cisplatin, radiation, and adjuvant hysterectomy compared with radiation and adjuvant hysterectomy for bulky stage Ib cervical carcinoma / Keys H. M., Bundy B. N., Stehman F. B. et al. // N Engl J Med 1999; 340; 1154-1161.

Phase one dose finding study of capecitabine (Xeloda), radiotherapy and cisplatin in the treatment of locally advanced squamous cervical cancer / Z. Stokes, P. Symonds, T. Habeshaw [et al.] // Gynecol. Oncol. – 2005. – Vol. 97, № 3. – P. 790–795.

Phase I clinical trial of weekly paclitaxel, weekly carboplatin, and concurrent radiotherapy for primary cervical cancer / G. G. Rao, P. Rogers, R. D. Drake [et al.] // Gynecol. Oncol. – 2005. – Vol. 96, № 1. – P. 168–172.

Phase II trial of capecitabine in recurrent squamous cell carcinoma of the cervix / A. D. Jenkins, L. M. Ramondetta, C. Sun [et al.] // Gynecol. Oncol. – 2005. – Vol. 97, № 3. – P. 840–844.

Демидова Л. В. Радиомодификация в сочетанной лучевой терапии рака шейки матки с использованием нетрадиционных режимов фракционирования и лекарственных препаратов : дис. … д-ра мед. наук / Л. В. Демидова. – М., 2006. – 341 с.

Randomized comparison of weekly cisplatin or protracted venous infusion of fluorouracil in combination with pelvic radiation in advanced cervix cancer: a gynecologic oncology group study / R. Lanciano, A. Calkins, B. Bundy [et al.] // J. Clin. Oncol. – 2005. – Vol. 23, № 33. – P. 8289–8295.

Болтенко А. И. Современное лечение рака шейки матки. Новые подходы к комплексному лечению / А. И. Болтенко. – ФГУ «РНЦРР Росмедтехнологий». – М., 2008. – 4 с.

Кравец О. А. Результаты лучевой терапии рака шейки матки / О. А. Кравец, Л. А. Марьина, М. И. Нечушкин // Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН. – 2010. – Т. 21, № 1. – С. 12–16.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.