ФІЛЬТРУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ УСТАНОВОК ПЕРВИННОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ З ВІДСУТНІМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИМ ВОДОПОСТАЧАННЯМ

Наталія Юріївна Андрєєва, Вячеслав Іванович Андрєєв

Анотація


Причорноморський регіон України має широкі перспективи щодо господарської та рекреаційної діяльності поза межами міст та селищ, але відсутність електромережі та водопостачання стримує цей процес. У статті запропоновано достатньо актуальний варіант екологічно безпечного водопостачання для територіально віддалених зон. Об’єктом дослідження є система водоочищення в умовах відсутності централізованого водопостачання. Авторами розглянуто конструкцію фільтра первинної очистки води для водозабору з свердловини або відкритого водоймища з пресованих порошків титанової губки (марка ТГ-ТВ) з різною пористістю (65-45 %), наведено технологію отримання фільтруючих елементів, а шляхом проведення хімічного аналізу води доведено, що найбільш доцільно використовувати фільтри з низькою щільністю фільтруючого елемента – 45-50 %.

Ключові слова


фільтр; пористий титан; водоочищення; водопідготовка; водопостачання відокремлених територій

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 27. – С. 218.

Державні санітарні правила і норми № 383 «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ecounit.com.ua/artikle_88.html.

Екологічна безпека стану питної води в Україні [Електронний ресурс] // Промислова екологія. – Режим доступу : http://www.eco.com.ua/content/ekologichna-bezpeka-stanu-pitnoyi-vodi-v-ukrayini.

Грабовська Л. Л. Методи очистки і контролю якості води [Електронний ресурс] / Л. Л. Грабовська. – Режим доступу : http://lubbook.net/book_530.html.

Абрамов Н. Н. Водоснабжение : [учебник для вузов] / Н. Н. Абрамов. – [Изд. 2-е, перераб. и доп.]. – М. : Стройиздат, 1974. – 480 с.

КНД 211.1.4.039-95. Методика гравіметричного визначення завислих (суспендованих) речовин в природних і стічних водах.

КНД 211.1.41042-95. Методика гравіметричного визначення сухого залишку (розчинених речовин) в природних та стічних водах.

Харитонов В. А. Надійність будівельних об’єктів і безпеку життєдіяльності людини [Електронний ресурс] / В. А. Харитонов. – Режим доступу : http://nebook.net/book_nadjnst-budvelnih-obktv-bezpeku-zhittdyalnost-lyudini_644/.

Водоочистка и водоподготовка [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bios-akva.ru/?Page_id=14.

Методы очистки и обеззараживание воды [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://ria.ru/documents/20091028/ 191037571.html.

Официальный сайт Института порошковой металлургии (ИПМ) [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http:// pminstitute.by/.

Принципиальные отличия фильтров тонкой и грубой очистки холодной воды [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://ochistivodu.ru/tekhnologiia-ochistki/printcipialnye-otlichiia-filtrov-tonkoi-i-gruboi-ochistki-kholodnoi-vody.

Белов С. В. Пористые металлы в машиностроении / С. В. Белов. – М. : Машиностроение, 1981. – 247 с.