Том 169, № 157 (2011)

Зміст

РАДІОЕКОЛОГІЯ ТА РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА

ПРОГНОЗНІ ДОЗИМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ У СИСТЕМІ КОНТРЗАХОДІВ ВПЛИВУ ТЕХНОГЕННО-ПІДСИЛЕНИХ ДЖЕРЕЛ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ PDF
Людмила Іванівна Григор’єва
НОВЫЕ ДОЗИМЕТРИЧЕКИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ЕДИНИЦЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ СВЕРХНИЗКОЙ ЧАСТОТЫ PDF (Русский)
Ігор Миколайович Кіхтенко, Михайло Іванович Хворостенко
РАЗВИТИЕ РЕПАРАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ ЭВОЛЮЦИИ PDF (Русский)
Володимир Геннадійович Корольов
ВКЛАД РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ В РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОЛОГИИ PDF (Русский)
Юрій Олексійович Кутлахмедов, А. Г. Саливон, Світлана Анатоліївна Пчеловська, Віктор Володимирович Родіна, Ірина Валеріївна Матвєєва, В. П. Петрусенко, Анна Миколаївна Огородник
ЕСТЕСТВЕННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ МОРСКОЙ СРЕДЫ: ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДОЗОВЫЕ НАГРУЗКИ НА РЫБ ЧЕРНОГО МОРЯ PDF (Русский)
Галина Євдокимівна Лазоренко, Геннадій Григорович Полікарпов
РАДИОНУКЛИДЫ 90Sr И 137Cs В ГИДРОБИОНТАХ ЧЕРНОГО МОРЯ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС PDF (Русский)
Наталія Юріївна Мірзоєва
ВКЛАД ГЕНОВ PAI-1 (ИНГИБИТОРА АКТИВАТОРА ПЛАЗМИНОГЕНА) И LDLR (ГЕНА РЕЦЕПТОРА ЛИПОПРОТЕНА НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ) В КОМПЛЕКС ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, ПРИВОДЯЩИХ К ИНФАРКТУ МИОКАРДА PDF (Русский)
Ірма Борисівна Моссе, Константин Альфредович Моссэ, Инна Вацлавовна Буко, Александр Леонидович Гончар, Леонид Захарович Полонецкий
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАСИВІВ-ХВОСТОСХОВИЩ (на прикладі Миколаївського глиноземного заводу) PDF
Анна Миколаївна Огородник
ВЕДУЩАЯ РОЛЬ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛУТОНИЯ В ЧЕРНОМОРСКИХ ЭКОСИСТЕМАХ PDF (Русский)
Наталія Миколаївна Терещенко
ФІТОДЕЗАКТИВАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВОДОЙМ АЕС У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АЕС PDF
Юрій Андрійович Томілін, Людмила Іванівна Григор’єва

РАДІОБІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

ИСЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАГНИТНОГО ИЗОТОПА МАГНИЯ-25 НА ПОСТРАДИАЦИОННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ КЛЕТОК SACCHAROMYCES CEREVISIAE PDF (Русский)
Дмитро Михайлович Гродзинский, Т. А. Евстюхина, Віталій Кімович Кольтовер, Володимир Геннадійович Корольов, Юрій Олексійович Кутлахмедов
НОВЫЕ МЕТОДЫ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПОЗДНИХ ЛУЧЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ PDF (Русский)
Ігор Миколайович Кіхтенко, Михайло Іванович Хворостенко
ХРОНОМОДУЛИРОВАННАЯ РАДИОХИМИОТЕРАПИЯ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ PDF (Русский)
Андрій Вікторович Свинаренко, Тетяна Петрівна Грищенко, Олена Миколаївна Сухіна
ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ ЯК ЕТАП КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ РАКУ ШЛУНКА PDF
Михайло Іванович Хворостенко, Юрій Михайлович Хворостенко, А. В. Бомбін, Віталій Йосипович Саник

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТА ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА ЮГЕ УКРАИНЫ PDF (Русский)
Вячеслав Іванович Андрєєв, Олександр Вікторович Чухлєбов
ПРОБЛЕМИ ПЕРВИННОГО ТА ВТОРИННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ У ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї PDF
Діана Олександрівна Крисінська
ОБРОБКА ТЕМПЕРАТУРНИХ ДАНИХ У СИСТЕМІ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» PDF
Микола Володимирович Дмитренко