ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ ЯК ЕТАП КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ РАКУ ШЛУНКА

Михайло Іванович Хворостенко, Юрій Михайлович Хворостенко, А. В. Бомбін, Віталій Йосипович Саник

Анотація


Проаналізовано віддалені результати комбінованого і хірургічного лікування
75 хворих верхнім відділом раку шлунка. Встановлено, що дози, які близькі до
канцероцидних, підведені до пухлини перед операцією, вірогідно покращують виживаність. За допомогою лінійно-регресійного рівняння є можливість з великим ступенем вірогідності визначити тривалість життя у конкретного хворого.


Ключові слова


рак шлунка; комбіноване лікування; канцероцидна доза; тривалість життя

Повний текст:

PDF

Посилання


Maruyama K., Okabayashy K., Kinoshita T. Progress in gastric cancer surgery in Japan and its limits of radicality //Worid J. Surg. – 1987.– Vol. – P. 418-425.

Неред С. Н., Клименков А. А. Хирургическое лечение рака желудка с высоким риском имплантационного метастазирования // Вопросы онкологии. – 2005. – № 1. – С. 75-80.

D’Angelica M., Gonen M., Brennan M. F. et al. Patterns of initial recurence in 1. completely resected gastric adenocarcinoma //Ann Surg. – 2004. – Vol. 240. – P. 808-816.

Hartgrink H. H., van de Velde C. J., Putter H. et al. Extended lymph node dissection for gastric cancer: who may benefit? Final results of the randomized dutch gastric cancer group trial // J. Clin. Oncol. – 2004. – Vol. 22. – P. 2069-2077.

Бердов Б. А., Скоропад В. Ю., Мардынский Ю. С., Титова Л. Н. Сравнительный анализ непосредственных результатов комбинированного и хирургического лечения рака желудка //Вопросы онкологии – 2007. – № 4. – С. 419-426.

Скоропад В. Ю., Бердов Б. А., Мардынский Ю. С., Титова Л. Н. Сравнительный анализ отдаленных результатов комбинированного и хирургического лечения рака желудка //Вопросы онкологии. – 2007. – № 4. – С. 427-435.

Fiorica F., Cartei F., Enea M. et al. The impact of radiotherapy on survival in resectable gastric carcinoma: a meta-analisis of literayure data //Cancer Tream Rev. – 2007. – Vol. 33. – P. 729-740.

Zhang Z. X., Gu X. Z., Yin W. et al. Randomized clinical trial on the combination of preoperative irradiation and surgeri in the treatment of adenocarcinoma of gastric cardia (AGC) report on 370 paciens //Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. – 1998. – Vol. 42. – P. 929-934.

Miyazono F., Natsugoe S., Tacao S. et al. Surgical maneuvers enhance molecular detection of circulating tumor cells during gastric cancer surgery //Ann Surg. – 2001. – Vol. 233. – № 2. – P. 189-194.

Хворостенко М. І., Федякін О. І., Жукова Л. Г., Хворостенко Ю. М. Ретроспективний моніторинг прогнозування комбінованого лікування раку шлунка //Променева діагностика, променева терапія. – 2005 р. – № 4. – С. 62-65.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.