ПРОГНОЗНІ ДОЗИМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ У СИСТЕМІ КОНТРЗАХОДІВ ВПЛИВУ ТЕХНОГЕННО-ПІДСИЛЕНИХ ДЖЕРЕЛ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Людмила Іванівна Григор’єва

Анотація


На підставі результатів тривалого вивчення шляхів формування дозового
навантаження на півдні України від техногенно-підсилених джерел радіоактивних природного походження у статті представлено метод оперативного прогнозування рівнів опромінення людини від радону-222.


Ключові слова


радон-222; ефективна доза; дозова ціна; контрзаходи

Повний текст:

PDF

Посилання


ICRP Publication 65 (Annalis of the ICRP Vol. 23 № 2) Protection Against Radon-222 at Home and at Work.– Vienna: Pergamon, 1994. – 78 p.

Effects of Radiation on the Environment. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation: UNSCEAR (2000) Report to the General Assembly with Scientific Annex. – New York: UN, 2000.

Pavlenko T. A., Los I. P., Aksenov N. V. Ignor – Rn levels and irradiation doses in the territory of the Ukraine // Radiation Measurements. – 1996. – Vol. 26. – P. 585-591.

Григор’єва Л. І., Томілін Ю. А. Доза випромінювання 222Rn в окремих районах півдня України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – № 1. – Луцьк – 2008. – С. 291-294.

Григор’єва Л. І., Томілін Ю. А. Сумарна доза іонізуючого випромінювання від компонент природного і штучного походження для населення півдня України // Вісник проблем біології і медицини. – 2008. – Вип. 1. – С. 70-74.

Григор’єва Л. І., Томілін Ю. А. Формування радіаційного навантаження на людину в умовах півдня України: чинники, прогнозування, контрзаходи: Монографія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 370 с.

Ионизирующее излучение: источники и биологические эффекты // Доклад НКДАР ООН за 1994 г. на Генеральной Ассамблее. – Нью Йорк, 1995.

Картирование территории Николаевской области по суммарной дозовой нагрузке н а н аселение: О тчет о Н ИР ( промеж.) / Никол. науч.-исслед. лабор. по проблемам радиационной безопасности населения «Ларани» – № 5197/1 – Николаев, 2000. – 58 с.

Лось И. П., Павленко Т. А. Ограничение облучения человека техногенно-усиленными источниками природного происхождения // Довкілля та здоров’я, 2003. – Вип. 1. – С. 49-54.

Лось І. П., Михайлов О. В., Байда Л. К., Костенко А. І., Грицак Л. П. Порівняльний аналіз сумарних колективних та ретроспективно відновлених діапазонів доз опромінення населення, що по страждало від аварії на ЧАЕС // Гигиена населенных мест. – Київ, 2000. – Вип. 36., Ч. 1. – С. 30-37.

Лось І. П., Осадча О. М. Основні напрями розробки національної протирадонової програми //Наукові записки. Серія: Біологія та екологія. – 2006. – Т. 18. – С. 63-66.

Норми радіаційної безпеки України (НРБУ – 97/2000Д). – Київ: МОЗ України, 2000. – 135 с.

Павленко Т. А., Лось И. П. Существующие дозы облучения населения Украины // Ядерна та радіаційна безпека – № 1 – 2009. – С. 18–22.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.