Том 185, № 173 (2012)

Зміст

РАДІОЕКОЛОГІЯ ТА РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА

РОЛЬ РАДІОЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ У ФОРМУВАННІ ДОЗОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ЛЮДИНУ: ВІД ЧОРНОБИЛЯ ДО ФУКУСІМИ PDF
Ігор Миколайович Гудков
НОВИЙ МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ ОБ’ЄКТІВ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Іван Петрович Дрозд, Михайло Юрійович Гриджук
ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В БИОСФЕРЕ PDF (Русский)
О. С. Євстратова, Г. П. Жураковська, Владислав Григорович Петін
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ РАДИОЕМКОСТИ И НАДЕЖНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РАДИОЭКОЛОГИИ PDF (Русский)
Юрій Олексійович Кутлахмедов, Ірина Валеріївна Матвєєва, Віктор Володимирович Родина, Алла Григорівна Бевза
ДОЗОВЫЕ НАГРУЗКИ НА НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ ОТ ИЗЛУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО (210РО) И ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ РАДИОНУКЛИДОВ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ МОРЕПРОДУКТОВ ИЗ ЧЕРНОМОРСКИХ РЫБ И МОЛЛЮСКОВ PDF (Русский)
Галина Євдокимівна Лазоренко, Геннадій Григорович Полікарпов, Наталія Юріївна Мірзоєва, Наталія Миколаївна Терещенко
ВІТРОВА ЕРОЗІЯ ТЕХНОГЕННО-ПОРУШЕНИХ ПОВЕРХОНЬ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ PDF
Анна Миколаївна Огородник, Людмила Іванівна Григор’єва

РАДІОБІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ НА РАБОТНИКОВ ГРАНИТНЫХ КАРЬЕРОВ ОТ ТЕХНОГЕННО-УСИЛЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ PDF (Русский)
Юрій Андрійович Томілін, Людмила Іванівна Григор’єва
РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНІ ГОРМОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ГІПОФІЗАРНО-ГОНАДНІЙ СИСТЕМІ САМОК ЩУРІВ ЗА РІЗНИХ ТИПІВ ОПРОМІНЕННЯ PDF
Наталія Павлівна Атаманюк, Людмила Петрівна Дерев’янко, В. В. Талько, А. М. Яніна, Наталія Костянтинівна Родіонова, Н. О. Фролова, С. С. Михайлова
РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА ПРИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ PDF (Русский)
Н. А. Артемова, І. І. Минайло, І. Г. Тарутин, О. І. Моїсєєва
НОВЫЙ ТИП РАДИОПРОТЕКТОРОВ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАГНИТНОГО ИЗОТОПА МАГНИЯ-25 PDF (Русский)
Віталій Кімович Кольтовер, Володимир Геннадійович Корольов, Юрій Олексійович Кутлахмедов, Тетяна Анатоліївна Евстіхіна
ПОВЕДЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К 30-КИЛОМЕТРОВОЙ ЗОНЕ ЧАЭС PDF (Русский)
Алла Іванівна Липська, Марина Вікторівна Желтоножська, Надія Владиславівна Куліч, Володимир Іванович Ніколаєв, Анна Андріївна Градзинська
ПРИНЦИПИ ОНТОГЕНЕТИЧНОЇ РАДІОАДАПТАЦІЇ PDF
Олександр Миколайович Міхєєв, Юлія Володимирівна Шиліна, Микола Іванович Гуща, Людмила Георгіївна Овсяннікова
ІНІЦІАЦІЯ АДАПТИВНОЇ ВІДПОВІДІ КЛІТИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ НА ВПЛИВ НИЗЬКИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ PDF
Валентина Іванівна Чорна, Ольга Леонідівна Лянна, Олександр Захарович Бразалук
НЕКОТОРЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ РАЗНОГО КАЧЕСТВА НА ХЛОРЕЛЛУ PDF (Русский)
Олена Романівна Ляпунова, Людмила Миколаївна Комарова
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ РЕПАРАЦИИ PDF (Русский)
Володимир Геннадійович Корольов

ВИКОРИСТАННЯ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ У МЕДИЦИНІ

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОПУХОЛЕВОГО МАРКЕРА CYFRA 21-1 ДЛЯ ПРОГНОЗА И МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ НМРЛ PDF (Русский)
Н. В. Білозор
КОНВЕРТАЦИЯ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК ПРИ HDR БРАХИТЕРАПИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ НА ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ PDF (Русский)
Валентина Степанівна Іванкова, Галина Миколаївна Шевченко, Тетяна Валеріївна Хруленко, Лідія Михайлівна Барановська, Людмила Терентіївна Хруленко, Н. П. Доценко, Ганна Вікторівна Галяс
ПРОМЕНЕВЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА МІСЦЕВО- ПОШИРЕНІ ФОРМИ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ PDF
Валентина Степанівна Іванкова, Тетяна Володимирівна Скоморохова, Тетяна Валеріївна Хруленко, Галина Миколаївна Шевченко, І. Ю. Лялька, Ірина Петрівна Отрощенко, Галина Леонідівна Гореліна, Людмила Терентіївна Хруленко, Н. П. Доценко
ХИМИОРАДИОСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА PDF (Русский)
Олена Миколаївна Сухіна, Віктор Петрович Старенький, Оксана Миколаївна Тарасова, Тетяна Петрівна Грищенко, Андрій Вікторович Свинаренко
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ НАУКА И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ PDF (Русский)
А. І. Запорожець, В. В. Коваленко
ПРИМЕНЕНИЕ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО PDF (Русский)
М. А. Копитін, Наталія Аркадіївна Дорофєєва, Ю. К. Гічкін, А. П. Коломийчук, О. С. Дорофєєва