ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В БИОСФЕРЕ

О. С. Євстратова, Г. П. Жураковська, Владислав Григорович Петін

Анотація


Наводяться результати аналізу залежності синергичної взаємодії різних факторів
навколишнього середовища від їх інтенсивності. Для кількісної оцінки синергичних ефектів використовується математична модель, що дозволяє прогнозувати максимальний синергічний ефект і залежність синергізму від інтенсивності діючих агентів. Математична модель застосована для опису синергічної взаємодії різних хімічних препаратів у комбінації з іонізуючим випромінюванням або гіпертермією. Обговорюється принципова важливість синергічної взаємодії шкідливих факторів навколишнього середовища, що реально зустрічаються в біосфері.


Ключові слова


синергізм; біосфера; навколишнє середовище; математична модель; вiдновлення; хімічні поллютанти; іонізуюче випромінювання; гіпертермія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Streffer C., Vauper P., Hahn G. Biological Basis of Oncologic Thermotherapy. – Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong: Springer Verlag, 1990.

Комарова Л. Н. Модификация радиочувствительности: новые горизонты и перспективы : учебное пособие / Л. Н. Комарова,

В. Г. Петин. – Обнинск : ИАТЭ, 2007. – 142 с.

Петин В. Г, Комарова Л. Н. Синергизм комбинированных воздействий на клетку и проблема экологического нормирования /

В. Г. Петин, Л. Н. Комарова // Науковi працi. – 2009. – Том 116. – Випуск 103. – С. 34–38.

Petin V. G., Komarov V. P. Mathematical description of synergistic interaction of hypertermia and ionizing radiation // Mathem. Biosci. – 1997. – V.146. – P. 115–130.

Петин В. Г. Синергизм и интенсивность факторов окружающей среды / В. Г. Петин, Г. П. Жураковская. – Обнинск : ИАТЭ, 1999. – 105 с.

Petin V. G., Zhurakovskaya G. P., Kim J. K. Synergetic effect of different pollutant equidosimetry / In: Brechignac F., Desmet G. (eds.) //

«Equidosimetry – Ecological Standardization and Equidosimetry for Radioecology and Environmental Ecology» Springer. – 2005. – P. 207–222.

Johnson H. A., Pavelec M. Thermal enhancement of thio-TEPA cytotoxicity // J. Natl. Cancer Inst. – 1973. – V. 50, № 4. – P. 903–908.

Urano, M., Kahn, J., Majima, H., Gerweck, L. E. The cytotoxic effect of cis–diamminedichloroplatinum (II) on cultured Chinese hamster ovary

cells at elevated temperatures: Arrhenius plot analysis // Int. J. Hyperthermia. – 1990. – V. 6. – P. 581–590.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.