ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ РАДИОЕМКОСТИ И НАДЕЖНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РАДИОЭКОЛОГИИ

Юрій Олексійович Кутлахмедов, Ірина Валеріївна Матвєєва, Віктор Володимирович Родина, Алла Григорівна Бевза

Анотація


Актуальність дослідження полягає в необхідності створення підходів для
випереджаючої оцінки стану біоти екосистем при різних факторах впливу фізичної і хімічної природи. Цю роль може виконувати теорія та моделі радіоємності і надійності екосистем, що розвивається нами. Запропоновано новий підхід до оцінки стану біоти екосистеми – за поведінкою параметру радіоємності по 137Cs. Тут радіоємність визначається як гранична кількість радіонуклідів, котра за своїм дозовим впливом ще не здатна порушити основні функції біоти: здатність утримати біомасу та кондиціюнювати
середовище. Побудовані моделі радіоємності екосистем та запропоновані параметри, що здатні адекватно реагувати на вплив різних факторів (γ-опромінення, важкі метали). За результатами проведених експериментів запропоновані параметри виявились здатними чітко відображати вплив факторів на біоту та випереджувати за своїми реакціями біологічні показники. Показано, що реакція параметрів радіоємності може
слугувати у якості екологічного градусника, що вимірює стан та благополуччя біоти, і бути мірою для еквідозиметричної оцінки впливу радіаційного та хімічного факторів і екологічного ризику.


Ключові слова


теорія та моделі радіоємності і надійності біоти в екосистемах; радіоекологія; важкі метали; гамма-опромінення; екологічні та радіаційні ризики

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kutlakhmedov Y., Korogodin V., Kutlakhmedova-Vyshnyakova V.Yu. Radiocapacity of Ecosystems // J. Radioecol. – 1997. – 5 (1). – P. 25–35.

Агре А. Л., Корогодин В. И. О распределении радиоактивных загрязнений в медленно обмениваемом водоеме / А. Л. Агре, В. И. Корогодин // Мед. радиология. – 1960. – № 1. – С. 67-73.

Кутлахмедов Ю. А. Основи радіоекології / Ю. А. Кутлахмедов, В. И. Корогодін, В. К. Кольтовер. – Київ : Вища шк., 2003. – 319 с.

Поликарпов Г. Г. Гидробионты в зоне влияния аварии на Кыштыме и в Чернобыле / Г. Г. Поликарпов, В. Г. Цыцугина // Радиационная биология и радиоэкология. – 1995.– Т. 35, № 4. – С. 536-548.

Amiro B. D. (1992): Radiological Dose Conversion Factors for Generic Non-human Biota. Used for Screening Potential Ecological Impacts, J. Environ. Radioactivity Vol.35, N1,: 37.

Кутлахмедов Ю. А. Оцінка і прогноз розподілу радіонуклідів у типовій екосистемі схилів для ландшафтів України / Ю. А. Кутлахмедов, В. П. Петрусенко // Вісник Національного авіаційного університету. – 2006. – № 2. – С.134–136.

Матвєєва І. В. Дослідження та оцінювання надійності систем транспорту радіонуклідів у локальній агроекосистемі / І. В. Матвєєва //Вісник національного авіаційного Університету, 2011, № 2 (47), с. 148-154.

Кутлахмедов Ю. А., Моделирование радиоэкологических процессов методом камерных моделей на примере села в Волынской области / Ю. А. Кутлахмедов, И. В. Матвеева, В. Р. Заитов // Вісник Національного авіаційного університету. – 2005. – № 3. – С. 173–176.

Кутлахмедов Ю. А. Теория и модели радиоемкости в современной радиоэкологии / Ю. А. Кутлахмедов, В. И. Корогодин и др.] // Сб. материалов Международной конференции «Радиоэкология : итоги, современной состояние и перспективы». – Москва, 2008 г. – С. 177-193.

Методи управління радіоємністю екосистем / Д. М. Гродзинський, Ю. О. Кутлахмедов, О. М. Михєєв, В. В. Родина ; [під редакцією акад. Д. М. Гродзинського]. – Київ : Фітосоціонер, 2006. – 172 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.