ПОВЕДЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К 30-КИЛОМЕТРОВОЙ ЗОНЕ ЧАЭС

Алла Іванівна Липська, Марина Вікторівна Желтоножська, Надія Владиславівна Куліч, Володимир Іванович Ніколаєв, Анна Андріївна Градзинська

Анотація


Проведено дослідження вертикальної міграції радіонуклідів чорнобильського походження в лісових екосистемах Чернігівської області. Виконано γ- и β-спектрометричні дослідження зразків ґрунту, зафіксовано присутність 137Cs, 241Am и 90Sr у всіх ґрунтових розрізах. У роботі досліджено накопичення техногенних радіонуклідів грибами. Проведено консервативну оцінку доз внутрішнього опромінення населення за рахунок вживання в їжу грибів у віддалений період після аварії на ЧАЕС

Ключові слова


радіонукліди; міграція; ґрунти; цезій; стронцій; америцій; гриби; дози опромінення

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Вертикальный перенос радионуклидов выброса ЧАЭС в почвах. 1. Долговременная динамика перераспределения радионуклидов в профиле почв in suti / [Иванов Ю. А., Кашпаров В. А., Левчук С. Е. и др.] // Радиохимия. –1996. – Т. 38. Вып. 3. – С. 264-271.

Викид та забруднення території радіонуклідами у складі паливних частинок / [Кашпаров В. О., Лундін С. М., Зварич С. І. та ін.] // Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення. – 2002. – № 2. – С. 22-32.

Дослідження вертикальної міграції радіонуклідів на території полігона «рудий ліс» / [Желтоножська М. В., Куліч Н. В., Липська А. І., Садовніков Л. В.] // Ядерна фізика та енергетика – 2011. – Т. 12. – № 4. – С. 394-400

Исследование поведения радионуклидов чернобыльского происхождения на территории опытных полигонов в ближней зоне ЧАЭС / [Желтоножская М. В., Кулич Н. В., Липская А. И., Музолев П. Н] // Ядерна фізика та енергетика. – 2010. – Т. 11. – № 3 – С. 294-301.

Bondarkov, Mikhail D.; Zheltonozhsky, Viktor A.; Zheltonozhskaya, Maryna V.; Kulich, Nadezhda V.; Maksimenko, Andrey M.; Farfán, Eduardo B.; Jannik, G. Timothy; Marra, James C. Vertical Migration of Radionuclides in the Vicinity of the Chernobyl Confinement Shelter. // Health Physics. 101(4):362-367, October 2011.

Макромицети – біоіндикатори забруднення радіо цезієм лісових екосистем України / [Гродзинська Г., Сирчин С., Кучма М., Коніщук В.] // Вісн. НАН України. – 2008. – № 9. – С. 26-37

Зарубина Н. Е. Многолетняя динамика накопления радионуклидов грибами макромицетами после аварии на Чернобыльской АЭС / [под ред. А. И. Таскаева и др.] // Радиоэкологические исследования в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС (к 20-летию аварии на Чернобыльской АЭС) : Тр. Коми НЦ УрО РАН, № 180. – Сыктывкар, С. 152-167.

Атомно-ядерные эффекты в процессе внутренней конверсии гамма-лучей / [Вишневский И. Н., Желтоножский В. А., Зелинский А. Г. и др.] // Сб. научн. трудов ИЯИ. – Киев. – 1999 – С. 60-64.

B. Rafferty, D. Dawson and A. Kliashtorin. Decomposition in two pine forests: the mobilisation of 137Cs and K from forest litter // Soil Biol. Biochem. – 1997. – V. 29, № 11/12. – P. 1673 – 1681.

Ясковець І. І. Прогнозування поведінки 137Сs у лісових екосистемах інструментами математичного моделювання / І. І. Ясковець, Л. А Прокопенко, Л. А. Райчук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2009. – Вип. 134. – Ч. 1. – С. 214-222

Steiner M., Linkov I., Yoshida S. The role of fungi in the transfer and cycling of radionuclides in forest ecosystems // J. Environ. Radioactivity. – 2002. –Vol. 58. – P. 217–241.

Музиченко О. С. Екологічні особливості накопичення 137Сs їстівними грибами в умовах Волинського Полісся / О. С. Музиченко // Наук. вісн. Волинського нац. університету ім. Лесі Українки. – 2010. – № 3.– С. 190-195.

Краснов В. П. /Прикладная радиоэкология леса / В. П. Краснов, А. А. Орлов, В. А. Бузун, В. П. Ландин, З. М. Шелест. – Житомир : Полисся, 2007. – 679 с.

Чоботько Г. М. Формування дози внутрішнього опромінення населення Українського полісся внаслідок споживання харчових продуктів лісового походження / Г. М. Чоботько, Л. А. Райчук, Ю. М. Пісковий, Ясковець І. І. / Агроекологічний журнал. 2011. – № 1. – С. 37-42

Попов В. М. Оценка накопленной эффективной дозы внутреннего облучения населения радиоактивно загрязненных территорий за сет потребления грибов / В. М. Попов, А. В. Ромин, Г. В. Фесенко // Збірка наукових праць. Проблеми надзвичайних ситуацій – Вип. 9. – 2009. – С. 76-81

IAEA (2006) Countermeasure strategies in rural areas in the long term after the Chernobyl accident. IAEA TC Project RER 09/074. Working materials. International Atomic Energy Agency, Vienna.

ДР-2006. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді. Державні гігієнічні нормативи. Затверджені наказом МОЗ України від 03.05.2006 № 256. Зареєстр. Мін’юст. України 17.07.2006 р. за № 845/12719.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.