ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ НА РАБОТНИКОВ ГРАНИТНЫХ КАРЬЕРОВ ОТ ТЕХНОГЕННО-УСИЛЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Юрій Андрійович Томілін, Людмила Іванівна Григор’єва

Анотація


У роботі представлені результати вимірювань потужності експозиційної дози,
еквівалентної рівноважної об'ємної активності 222Rn у повітрі робочих приміщень та робочих місць працівників гранітних кар’єрів на півдні України, а також у житлових приміщеннях цих фахівців, у питній воді, за результатами яких визначено ефективну дозу опромінення працівників гранітних кар’єрів від інгаляційного і перорального (з питною водою) надходження 222Rn на робочому місці і вдома, і доза зовнішнього опромінення від техногенно підсилених джерел природного походження.


Ключові слова


ефективна доза; 222Rn; працівники гранкар’єрів

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


ICRP Publication 65 (Annalis of the ICRP Vol. 23 № 2) Protection Against Radon-222 at Home and at Work. – Vienna : Pergamon, 1994. – 78 p.

Effects of Radiation on the Environment. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation: UNSCEAR (2008) Report of the United Nations Scientific Committee on General Assembly with Scientific Annex. – New York : UN, 2008.

Pavlenko T.A., Los I.P., Aksenov N.V. Ignor – Rn levels and irradiation doses in the territory of the Ukraine // Radiation Measurements. – 1996. – Vol. 26. – P.585-591.

Григор’єва Л. І. Доза випромінювання 222Rn в окремих районах півдня України / Л. І. Григор’єва, Ю. А. Томілін // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – № 1. – Луцьк – 2008. – С. 291-294.

Григор’єва Л. І. Сумарна доза іонізуючого випромінювання від компонент природного і штучного походження для населення півдня України / Л. І. Григор’єва, Ю. А. Томілін // Вісник проблем біології і медицини. – 2008. – Вип.1. – С. 70-74.

Григор’єва Л. І. Формування радіаційного навантаження на людину в умовах півдня України: чинники, прогнозування, контрзаходи : монографія / Л. І. Григор’єва, Ю. А. Томілін. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 370 с.

Ионизирующее излучение: источники и биологические эффекты // Доклад НКДАР ООН за 1994 г. на Генеральной Ассамблее. – Нью-Йорк : НКДАР ООН. 2008. Т. 1-2.

Картирование территории Николаевской области по суммарной дозовой нагрузке на население: Отчет о НИР (промеж.) / Никол. науч.-исслед. лабор. по проблемам радиационной безопасности населения «Ларани» – № 5197/1 – Николаев, 2000. – 58 с.

Лось И. П. Ограничение облучения человека техногенно-усиленными источниками природного происхождения / И. П. Лось, Т. А. Павленко // Довкілля та здоров’я, 2003. – Вип. 1. – С. 49-54.

Порівняльний аналіз сумарних колективних та ретроспективно відновлених діапазонів доз опромінення населення, що постраждало

від аварії на ЧАЕС / Лось І. П., Михайлов О.В., Байда Л. К., Костенко А. І., Грицак Л.П. // Гигиена населенных мест. – Київ, 2000. – Вип. 36, Ч. 1. – С. 30-37.

Лось І. П. Основні напрями розробки національної протирадонової програми / І. П. Лось, О. М. Осадча //Наукові записки. Серія: Біологія та екологія. – 2006. – Т. 18. – С. 63-66.

Норми радіаційної безпеки України (НРБУ – 97/2000Д). – Київ : МОЗ України, 2000. – 135 с.

Павленко Т. А. Существующие дозы облучения населения Украины / Т. А. Павленко, И. П. Лось // Ядерна та радіаційна безпека – № 1. – 2009. – С. 18-22


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.