Том 139, № 126 (2010)

Зміст

Статті

АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЙ, ЭКОЦЕНТРИЧЕСКИЙ И ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ К РАДИАЦИОННОЙ И ТЕХНОГЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ PDF (Русский)
Ігор Миколайович Гудков, О. П. Майдебура
ДОЗОВАЯ НАГРУЗКА НА ЧЕЛОВЕКА НА ТЕРРИТОРИИ ВБЛИЗИ АЭС PDF (Русский)
Людмила Іванівна Григор’єва, Юрій Андрійович Томілін
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РОЛИ СИСТЕМ РЕПАРАЦИИ КЛЕТОК В ОБЕСПЕЧЕНИИ СТАБИЛЬНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ГЕНОМА PDF (Русский)
Володимир Геннадійович Корольов
ПУТИ УПРАВЛЕНИЯ ТКАНЕВОЙ РАДИОПОРАЖАЕМОСТЬЮ PDF (Русский)
Ігор Миколайович Кіхтенко
ХРОНОМОДУЛИРОВАННЫЙ РЕЖИМ РАДИОХИМИОТЕРАПИИ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ АНТИБЛАСТОМНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ PDF (Русский)
Олена Миколаївна Сухіна, Андрій Вікторович Свинаренко, Віктор Петрович Старенький, Владислав Сергійович Сухін, Ганна Ігорівна Грановская
РАДИОИНДУЦИРОВАННЫЙ «БАЙСТЭНДЕР» ЭФФЕКТ И ЕГО БИОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ PDF (Русский)
Ірма Борисівна Моссе, П. М. Морозик
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМБІНОВАНОГО І ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ РАКУ ТІЛА ШЛУНКА PDF
Михайло Іванович Хворостенко, Юрій Михайлович Хворостенко, Наталія Аркадіївна Дорофєєва
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ В РАДИАЦИОННОЙ ЭКОЛОГИИ PDF (Русский)
Юрій Олексійович Кутлахмедов, А. Г. Саливон, Світлана Анатоліївна Пчеловська, Віктор Володимирович Родіна, Ірина Валеріївна Матвєєва, В. П. Петрусенко
ДОЗОВЫЕ НАГРУЗКИ НА НАСЕЛЕНИЕ КРЫМА (ОЦЕНОЧНЫЕ) И УКРАИНЫ (ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ) ОТ АЛЬФА- ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИРОДНОГО РАДИОНУКЛИДА 210Ро ВСЛЕДСТВИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ЧЕРНОМОРСКОГО ШПРОТА PDF (Русский)
Галина Євдокимівна Лазоренко, Геннадій Григорович Полікарпов, А. Р. Болтачев
ВПЛИВ РАДІОЙОДТЕРАПІЇ НА СТАН СИСТЕМИ ПРОТЕОЛІЗУ ЗА КАНЦЕРОГЕНЕЗУ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ PDF
Ольга Леонідівна Лянна, Валентина Іванівна Чорна, Михайло Іванович Хворостенко, Наталія Аркадіївна Дорофєєва
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ВОДОЁМОВ УКРАИНЫ (ОТ ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ ЧАЭС ДО ЧЕРНОГО МОРЯ) В ПЕРИОД 1986-2008 гг. PDF (Русский)
Наталія Юріївна Мірзоєва
ВПЛИВ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ВМІСТ БІЛКА ПРОМІЖНИХ ФІЛАМЕНТІВ ГЛІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ І ЦИСТЕЇНОВІ ПРОТЕАЗИ PDF
Валентина Іванівна Чорна, Ольга Леонідівна Лянна
МЕХАНІЗМИ РАДІОМОДИФІКУЮЧОЇ ДІЇ НОВИХ ДІЄТИЧНИХ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ПРИ ПРОЛОНГОВАНОМУ ОПРОМІНЕННІ PDF
О. А. Ракша-Слюсарева, Олексій Аркадійович Слюсарев, Вікторія Олександрівна Круль