ХРОНОМОДУЛИРОВАННЫЙ РЕЖИМ РАДИОХИМИОТЕРАПИИ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ АНТИБЛАСТОМНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

Олена Миколаївна Сухіна, Андрій Вікторович Свинаренко, Віктор Петрович Старенький, Владислав Сергійович Сухін, Ганна Ігорівна Грановская

Анотація


Наведені результати променевого лікування раку шийки матки з використанням хрономодульованого режиму. Показано, що призначення сеансів опромінення з урахуванням часу доби в 3 рази знижує частоту променевих ентероколітів, дозволяє провести радіотерапію без перерви і в повному обсязі. Оптимальним часом для опромінення є період 7:00-10:00. При радіохіміотерапії превалює токсичність радіомодифікатора 5-Fu, що зумовлює вибір тимчасового інтервалу – нічне введення.

Ключові слова


хрономодульована радіохіміотерапія; рак шийки матки; 5- фторурацил; токсичність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Виноградов В.М. Основные принципы химиолучевой терапии // Матер. ІІІ съезда онкологов и радиологов СНГ. – Минск, 2004. – Ч. 2. – С. 329-330.

Walissere JR., Bradfield CA. A time to divide: does the circadian clock control cell cycle? // Dev Cell. – 2006. –Vol.10, №5. –P. 539-540.

Cermakian N., Sassone-Corsi P. Multilevel Regulation of the Circadian Clock //Nat. Rev. Mol. Cell Biol. –2000. –V1 –P. 59-67.

Circadian rhythms of basic fibroblast growth factor (bFgF) epidermal gF, insulin-like gF-1, insulin-like gF binding protein-3, cortisol and melatonin in women with breast cancer / Haus E., Dumitsiu L., Nicolau G.V. et al. // Chronobiol. Intern. – 2001. – Vol.18. – № 4. – P. 709-727.

Circadian clock genes as modulation sensitivity to genotoxic stress /Antoch MP., Kondratov RV., Takahashi JS et al //Cell Cycle. – 2005. – Vol. 4. – № 7. – P. 901-907.

Levi F. Chronotherapevtics: the relevance of timing in cancer therapy // Cancer Causes Control. – 2006. – Vol. 17 № 4. – P. 611-621.

Levi F. Chrono-Chemotheraphy and dose intensity //Bull. Cancer(Paris). – 1995. – Vol. 82. – Supl1. – P29-36.

Mormont MC., Levi F. Cancer chronotherapy: principles, applications and perspectives // Cancer. – 2003. – Vol. 97, № 1. – P. 155-169.

Москаленко І.П., Никифорова Н.А., Сухіна О.М. Хронорадіотерапія злоякісних пухлин у попередженні променевих ускладнень (Огляд літератури) // УРЖ. – 2000. –Т. IX, вип. 2. – С. 180-183.

Levi F. Chronotherapevtics: the relevance of timing in cancer therapy // Cancer Causes Control. – 2006. – Vol. 17. № 4. – P.611-621.

Beccolini A., Balzi M., Fabrica D.et al. The effects of irradiation at different times of the day on rat intestional goblet cells // Cell Prolif. – 1997. – V.30. – P.161-170.

Ванг З.,Ван Ч., Лейя и др. Роль биологических часов в формировании нормы, патологии и в терапии. 2. Клиническая хронорадиотерапия рака легких // Биофизика. –1995. –Т. 40. – С. 996-998.

Chronomodulated chemotherapy and irradiation: an idea whose time has come? /Rich T.A., Shelton CH., Kirichenko A., Straume M. // Chronobiol. Int. – 2002. – Vol. 19.– № 1. – P. 191-205.