Том 137, № 124 (2010)

Зміст

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТА ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ МАЛОЕМІСІЙНОГО СПАЛЮВАННЯ ПАЛИВ В ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНАХ PDF
Сергій Іванович Сербін, Ганна Борисівна Мостіпаненко
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕПЛОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ ТРУБОПРОВОДІВ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ PDF
Борис Васильович Димо, Віталій Іванович Пилипчак
ПОБУДОВА АНАЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТЕРМОЦИКЛУВАННЯ З ФАЗОВИМИ ПЕРЕТВОРЕННЯМИ У ВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЯХ PDF
В. М. Воловодюк
ПОКАЗАТЕЛИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ УПРАВЛЯЕМОСТИ ПОДВОДНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ PDF (Русский)
Олександр Миколайович Трунов
НАНО-ВЫЗОВЫ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ PDF (Русский)
Станіслав Миколайович Соловйов, Світлана Жаківна Боду
ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ РАБОЧИХ СРЕД И ЭЛЕМЕНТОВ ТЕРМОТРАНСФОРМАТОРА НА ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ PDF (Русский)
Д. В. Поздняков, Илья Иванович Петухов, Е. Л. Сниховский
ТЕПЛОВІ ПОМПИ – ПЕРСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОПОТЕНЦІЙНОЇ ТЕПЛОТИ PDF
Д. Б. Франк, Г. О. Волосатов, Микола Олександрович Нагорний, Іван Романович Різун, Анатолій Павлович Чорнобривець, О. І. Різун
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ PDF
Галина Станиславовна Калда, Р. Патерек
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА ДИНАМИЧЕСКОГО ГАШЕНИЯ ВИБРАЦИИ В АВТОНОМНЫХ КОНДИЦИОНЕРАХ PDF (Русский)
Микола Іванович Патлайчук, Олег Володимирович Щесюк

МОНІТОРИНГ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР ПРИ ТЕХНОГЕННОМУ ЗАБРУДНЕННІ

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ PDF
Олег Федорович Прищепов, Анна Олександрівна Алексєєва
ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ В ПОЛИМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ PDF (Русский)
Борис Миколайович Гордєєв, Ю. М. Образцов, А. В. Зивенко
КОРЕКЦІЯ АПАРАТНОЇ ФУНКЦІЇ ТА РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ПОЛІМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ PDF
Борис Миколайович Гордєєв, Андрій Юрійович Грєшнов
СВЯЗЬ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ БЫТОВОГО КОНДИЦИОНЕРА С ТЕМПЕРАТУРОЙ И РАБОТОЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В ПЕРИОД 2008-2009 ГОДЫ (по результатам цифровой регистрации) PDF (Русский)
Володимир Ілліч Кубов
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ USB ТА WEB-КАМЕР PDF
Данило Дмитрович Зюляєв
ОЦІНКА БАЛАНСУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ОСТРІВНОЇ ТЕРИТОРІЇ (на прикладі острову Зміїний) PDF
Наталія Юріївна Караман

ПРИРОДА ЯК ОБ’ЄКТ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ

ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА. ПУТИ УМЕНЬШЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ НАГРУЗКИ PDF (Русский)
Юрій Павлович Литвин, В’ячеслав Вікторович Логвиненко, А. А. Кашарин, А. В. Новичихин
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМБІНОВАНОГО І ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ РАКУ ТІЛА ШЛУНКА PDF
Михайло Іванович Хворостенко, Юрій Михайлович Хворостенко, Наталія Аркадіївна Дорофєєва

ПОВІДОМЛЕННЯ

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ PDF
С. О. Кудря
МИРОВОЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ PDF (Русский)
Е. В. Курушина, В. А. Шпилевой
ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, В КОГЕНЕРАЦИОННЫХ УСТАНОВКАХ PDF (Русский)
Володимир Олексійович Дубов
ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ И ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ PDF (Русский)
А. И. Шелестюк
РЕЗЕРВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ТЕХНОЛОГИЙ PDF (Русский)
В. А. Белый, С. Ю. Волков, А. В. Мисочка
СОСТОЯНИЕ ГЕНЕРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗГОТОВЛЕННОГО ЗАВОДОМ «ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ», НА ТЭС И ВОПРОСЫ ЕГО МОДЕРНИЗАЦИИ PDF (Русский)
В. И. Чередник, Ю. В. Зозулин, А. Л. Лившиц, В. Г. Ракогон
ПРО РЕКОНСТРУКЦІЮ КАЛУСЬКОЇ ТЕЦ З ПЕРЕВЕДЕННЯМ НА СПАЛЮВАННЯ ВУГІЛЛЯ ЗАМІСТЬ ПРИРОДНОГО ГАЗУ PDF
Роман Васильович Пилип’юк