АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМБІНОВАНОГО І ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ РАКУ ТІЛА ШЛУНКА

Михайло Іванович Хворостенко, Юрій Михайлович Хворостенко, Наталія Аркадіївна Дорофєєва

Анотація


Вивчені віддалені результати комбінованого і хірургічного лікування раку тіла
шлунка. Виживаність достатньо висока і не відрізнялася в залежності від методу
лікування, якщо пухлина не проростала серозну оболонку і були відсутні
регіонарні метастази. Комбінований метод має переваги над хірургічним при
сумарній осередковій дозі в пухлині і регіонарних лімфатичних вузлах, яка
наближається до канцероцидної (54-56 Гр).


Ключові слова


рак шлунка; комбіноване лікування; хірургічне лікування; віддалені результати; променева терапія

Повний текст:

PDF

Посилання


Бердов Б.А., Скоропад В.Ю. Отдаленные результаты интенсивно-концентрированного курса предоперационного облучения у больных резектабельным раком желудка. Сообщение 2: Рандомизованное исследование // Российский онкологический журнал. – 2000. – № 4. – С. 4-7.

Бойко А.В., Дарьялова С.Л., Черниченко А.В. Лучевая терапия в комбинированном лечении злокачественных опухолей // Материалы рос. конф.». Достижения и современные возможности лучевой терапии в плане комбинированного и комплексного лечения больных со злокачественными новообразованиями». – Екатеринбург, 2003. – С. 33-34.

Важенин А.В. Лучевая терапия в комбинированном и паллиативном лечении рака желудка. – Челябинск: 2000. – С. 132.

Надвикова Е.А., Важенин А.В., Шарабура Т.М. и др. Перспективность предоперационной гамма-терапии при раке желудка // Мат. рос. конф. «Достижения и современные возможности лучевой терапии в плане комбинированного и комплексного лечения больных со злокачественными новообразованиями. – Екатеринбург, 2003. – С. 108-110.

Скоропад В.Ю., Бердов Б.А., Хичева Г.А. Рак тела желудка: сравнительный анализ результатов хирургического и комбинированного лечения // Вопр. онкологии. – 2004. – Т. 50. – № 1. – С. 86-90.

Хворостенко Ю.М., Сембер М.В. Хворостенко Ю.М., Кіхтенко І.М. Ретроспективна оцінка прогностичних факторів при комбінованому лікуванні місцевопоширеного раку шлунка // Укр. радіол. журнал. – 2003. – № 2. – С. 233-234.

Вorch K., Jonsson B., Tarpila E. et al. Changing Pattern of Histological type, location, stage and jntcome of surgicaltreatment of gastric carcinoma // Brit J. Surg. – 2000. Vol. 87. – P. 1522-1530.

Hundahi S.A., Macdonald J.S., Benedetti J., Fitzsimmons T. Surgical treatment variation in a prospective, randomised trial of chemoradiotherapy in gastric cancer: the effect of undertreatment //Ann. Surg. Oncol. – 2002. – Vol. 9. – P. 278-286.

Robertson C.S., Chung S.C.S., Woods S.D.S. et al. A pospective randomized trial cjmparing R1 subtotal gastrectomy with R3 total gasrectomy for autrae cancer //Ann. Surg. – 1994. – Vol. 220. – P. 176-182.

Sobin L.H., Wittekind C.H. (Eds). UICC TNM Classication of Malignat Tumors. – 5 th edn. – New York: John Wiley, 1997.

Zhang X.F., Huang C.M., Lu H.S. et al.Surgical treatment and prognosis of gastric cancer in 2,613 patients // Word J. Gastraenterol. – 2004. – Vol. 10. – P. 3405-3408.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.