Том 233, № 221 (2014)

Зміст

ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Логістика дослідницьких процедур інформаційної безпеки судна PDF
Геннадій Борисович Вільський
Удосконалення системи УКХ радіозв’язку морського судноплавства PDF
Віталій Михайлович Кошевий, Олександр Володимирович Шишкін
Досвід реєстрації параметрів вітру в цифровій системі вимірювання параметрів зовнішнього середовища PDF (Русский)
Анна Леонідівна Боженко, Данило Дмитрович Зюляєв, Світлана Володимирівна Козуб, Володимир Ілліч Кубов
Інтегрування сертифікованих систем екологічного менеджменту в підприємницьку діяльність як вимога та необхідність сучасних реалій PDF
Людмила Іванівна Григор’єва, Юрій Андрійович Томілін, Анна Володимирівна Коваль
Нафтове забруднення поверхневих вод та шляхи подолання його наслідків PDF
Марія Романівна Максимюк, Дмитро Міцкевич, Анна Ігорівна Міцкевич
Зниження екологічного ризику методом біопокриття техногенних масивів з агресивними середовищами PDF (Русский)
Анна Миколаївна Огородник, Людмила Іванівна Григор’єва, Юрій Андрійович Томілін
Зменшення шкідливих викидів котельних на мазуті автоклавного виробництва будівельних матеріалів PDF
А. М. Радченко, Олена Валеріївна Макарова
Екологічна небезпека геохімічної поведінки ракетних палив PDF
Віталій Вікторович Шаравара, Ярослав Іванович Мовчан

РАДІОЕКОЛОГІЯ ТА ДОЗИМЕТРІЯ

Інструмент експрес-оцінки інтегрального дозового ризику при радіоекологічно небезпечній ситуації PDF
Людмила Іванівна Григор’єва, Юрій Андрійович Томілін, Костянтин Володимирович Григор’єв, Анна Миколаївна Огородник, Анна Олександрівна Кльосова, Ірина Олександрівна Хомченко
Радіоекологічна надійність локальної агроекосистеми PDF (Русский)
Ірина Валеріївна Матвєєва

РАДІОБІОЛОГІЯ ТА РАДІАЦІЙНА МЕДИЦИНА

Іонізуюча радіація і мієлодиспластичні синдроми у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС PDF
Даниїл Фішелевич Глузман, Лілія Михайлівна Скляренко, Стелла Володимирівна Коваль, Наталія Костянтинівна Родіонова, Михайло Петрович Завелевич, Тетяна Степанівна Іванівська, Людмила Юріївна Полудненко, Наталія Іванівна Українська
Особливості топометричної підготовки до променевої терапії онкогінекологічних хворих при використанні лінійного прискорювача PDF
Валентина Степанівна Іванкова
Безпосередні та віддалені результати хіміопроменевої терапії хворих на резистентні форми раку шийки матки PDF
Валентина Степанівна Іванкова, Лідія Михайлівна Барановська, Тетяна Валеріївна Хруленко, Тетяна Володимирівна Скоморохова, Максим Ігорович Палій
Токсичні ефекти хіміопроменевої терапії місцево поширених форм раку шийки матки та їх профілактика PDF
Валентина Степанівна Іванкова, Тетяна Валеріївна Хруленко, Лідія Михайлівна Барановська, Галина Миколаївна Шевченко, Галина Леонідівна Гореліна, Ірина Петрівна Отрощенко, Оксана Юріївна Столярова, Марина Іванівна Кротевич
Зміни функціональної активності кістковомозкових клітин-попередників при внутрішньому опроміненні стронцієм-90 PDF
Ірина Зіновіївна Руссу, Наталія Костянтинівна Родіонова, Надія Михайлівна Білько
Сучасна радіотерапія в комплексному лікуванні раку тіла матки PDF (Русский)
Андрій Вікторович Свинаренко
Забезпечення гарантії якості в променевій терапії PDF (Русский)
Андрій Вікторович Свинаренко, Леонід Леонідович Васильєв, Артем Віталійович Трофимов, Тетяна Петрівна Грищенко, Ігор Вікторович Белозьоров
Кількісна оцінка змін у легенях при розвитку в них локального фіброзу PDF (Русский)
Михайло Іванович Хворостенко, Ігор Миколайович Кіхтенко, Юрій Михайлович Хворостенко, Санта Ігорівна Кіхтенко

ЕКОЛОГІЧНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ І ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Аналіз систем сертифікації «зелених» будівель з точки зору оцінки ними екологічної безпеки PDF
Леонід Павлович Клименко, Наталія Олександрівна Воскобойнікова
Екологічний менеджмент як інструмент сталого розвитку в умовах ринкових відносин PDF
Анна Володимирівна Коваль, Вікторія Борисівна Томлін-Татаренко

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТА ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Дослідження варіацій сонячної радіації для оцінки енергетичної ефективності сонячних фотоелектричних батарей PDF (Русский)
Наталія Юріївна Андрєєва, Володимир Ілліч Кубов, Разия Махмудовна Кубова, Олена Андріївна Павленко
Система забезпечення мікроклімату в кювезі PDF
Олександр Євгенович Бєліков, Олександр Миколайович Чимбір, Олег Володимирович Щесюк
Захист від впливу неіонізуючих електромагнітних випромінювань PDF
Сергій Дмитрович Мельничук, Світлана Володимирівна Хижняк, Валерія Сергіївна Морозова, Сергій Володимирович Сисолятін, Світлана Вікторівна Мідик, Володимир Михайлович Войціцький