Безпосередні та віддалені результати хіміопроменевої терапії хворих на резистентні форми раку шийки матки

Валентина Степанівна Іванкова, Лідія Михайлівна Барановська, Тетяна Валеріївна Хруленко, Тетяна Володимирівна Скоморохова, Максим Ігорович Палій

Анотація


З метою підвищення ефективності хіміопроменевої терапії (ХПТ) 106 хворим на резистентні місцево поширені форми раку шийки матки (МП РШМ) проведено обстеження і ХПТ. Залежно від режиму високоенергетичної брахітерапії (HDR БТ) на установці Gyne Source пацієнтки розподілені на 2 основні групи. Хворим контрольної групи БТ проводили за стандартним методом джерелами Со60 середньої активності дози (МDR БТ) на установці АГАТ-ВУ. Усім хворим курс поєднаної променевої терапії проводили на тлі хіміотерапії – тегафур перорально в радіомодифікаційній дозі 800 мг на добу. Проведено аналіз ефективності й токсичності ХПТ за даними регресії пухлин шийки матки і ступеня ранньої місцевої токсичності лікування з боку критичних органів у хворих основних і контрольної груп. Встановлено, що використання HDR БТ при хіміопроменевому лікуванні хворих на МП РШМ сприяє прискоренню темпів і збільшенню ступеня регресії карцином шийки матки, підвищує показники загальної трирічної виживаності хворих порівняно зі стандартною методикою БТ джерелами 60Со середньої активності дози випромінювання і не призводить до збільшення частоти й проявів загальної і місцевої токсичності лікування.

Ключові слова


рак шийки матки; хіміопроменева терапія; поєднана променева терапія; брахітерапія; ранні променеві реакції

Повний текст:

PDF

Посилання


Рак в Україні, 20011-2012. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби / уклад. : З. П. Федоренко, Ю. Й. Михайлович, Л. О. Гулак [та ін.] // Бюл. Нац. канцер-реєстру України. – К., 2013. – № 14. – 120 с.

Клиническое и радиобиологическое планирование брахитерапии местнораспространенного рака шейки матки / О. А. Кравец, Ю. В. Андреева, О. В. Козлов, М. И. Нечушкин // Медицинская физика. – 2009. – № 2 (42). – С. 10–17.

Консервативне лікування місцевопоширених форм раку шийки матки та можливості його удосконалення / В. С. Іванкова, Т. В. Хруленко, Г. М. Шевченко [та ін.] // Променева діагностика, променева терапія. – 2008. – № 2. – С. 38–42.

Мечов Д. С. Радіомодифікація пухлин – реальна перспектива підвищення ефективності променевого лікування / Д. С. Мечов, В. П. Івчук // Променева діагностика, променева терапія. – 2005. – № 4. – С. 58–61.

Chemoradiation in cervical cancer with cisplatin and high-dose rate brachytherapy combined with external beam radiotherapy results of a phase-II study / Hans-Georg Strauss, T. Kuhnt, C. Laban [et al.] // Strahlentherapie und Onkologie – 2002. – Vol. 178. № 7. – P. 378–385.

Limbergen V. Научно-обоснованные рекомендации по проведению лучевой терапии при раке шейки матки / V. Limbergen // Современные аспекты онкогинекологии : материалы Европейской школы онкологии. – М., 2009. – С. 11–27.

Evaluation of HDR brachytherapy fraction dose on local control and complications rate in patients with cervical cancer IB and IIA / Sylwia Kellas-Sleczka, Brygida Biaіas, Marek Fijaіkowski [et al.] // J. Contemp. Brachyther. – 2009. – № 3. – Р. 187.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.