ДОЗОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ВІД 131І ГАЗОАЕРОЗОЛЬНИХ ВИКИДІВ АЕС У СВІТІ ПРОБЛЕМИ ЙОДНОГО ДЕФІЦИТУ НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Людмила Іванівна Григор’єва

Анотація


За результатами багаторічних радіоекологічних досліджень у районі розташування Південно-Української АЕС визначено середні індивідуальні дози внутрішнього опромінення людини в результаті винесення у довкілля 131I з газоаерозольними викидами АЕС. Об’ємну активність 131I у повітрі, ефективні дози від 131I визначено, як функції фактору метеорологічного розбавлення, який розраховано для 16 румбів напрямків вітру. Проаналізовані величини дозового навантаження від радіойоду при різній відділеності населеного пункту від АЕС.

Ключові слова


газоаерозольні викиди АЕС; 131I; фактор метеорологічного розбав-лення; ефективна доза

Повний текст:

PDF

Посилання


IAEA, 1980. Athmospheric Dispersion in Nuclear Power Plant Siting. A Safety Guide. IAEA Safety series No. 50-SG-S3.

IAEA, 1982. Generic Models and Parameters for Assessing the Environmental Transfer of Radionuclides from Routine Releases. Exposures of critical groups. IAEA Safety series №57.

ICRP Publication 66. Human Respiratory Tract Model for Radiological Protection. – Oxford: Pergamon Press, 1994. – 482 p. (Публикация 66 МКРЗ, Модель респираторного тракта человека для радиологической защиты).

ICRP Publication 67. Age-Dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides: Part 2. Ingestion Dose Coefficients. – Oxford: Pergamon Press, 1993. – 166 р. (Публикация 67 МКРЗ, Возраст-зависимые дозы лиц из населения от поступления радионуклидов. – Ч. 2: Дозовые коэффициенты при пероральном поступлении).

Вацеба А. О. Епідеміологія захворювань щитоподібної залози в умовах йодної недостатності / А. О. Вацеба, В. М. Гаврилюк // Лікар. справа. – 2002. – №1. – С. 31-33.

Григор’єва, Л. І., Томілін Ю. А. Формування радіаційного навантаження на людину в умовах півдня України : чинники, прогнозування, контрзаходи : монографія / Л. І.Григор’єва, Ю. А.Томілін. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 370 с.

Кравченко В. І. Основні етапи дослідження йодної недостатності та динаміка її ліквідації в Україні / В. І. Кравченко // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 1(3) – 2006.

Отчет по радиационной обстановке в районе расположения ЮУ АЭС: Отчет ЛВД ОРБ ОП ЮУ АЭС – 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.

Паньків В. І. Йододефіцитні захворювання: алгоритми діагностики, профілактики, лікування / В. І. Паньків // Медична газета «Здоров’я України» – № 5. – 2007. – С. 52-53.

Радиационная обстановка вокруг Южно-Украинской атомной электростанции в предпусковой период (снятие нулевого фона) // Отчет по НИР – К., 1980 г. – 147 с.

Ткаченко В. І. Медіана йодурії як критерій оцінки споживання йоду дитячим населенням луганської області [Електронній ресурс] / В. І. Ткаченко. – Режим доступу : http://medexpert.org.ua/modules/myarticles/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.