МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ СИСТЕМИ ГАРЯЧОГО АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

Олександр Вікторович Чухлєбов, Руслан Олександрович Крєтов, Наталія Юріївна Андрєєва, Віктор Юрійович Голдун

Анотація


Розроблено алгоритм від факторів впливу. На основі створеної моделі розраховані режими найбільш ефективного відбору гарячої води від загального об’єму протягом доби. Отримано дані, що відображають фактичний обсяг використаної води при різних режимах відбору води та кількості таких відборів

Ключові слова


геліоустановка; сонячний колектор; енергія сонця; водопостачання; температура; енергозбереження

Повний текст:

PDF

Посилання


Возняк О. Т. Енергетичний потенціал сонячної енергетики та перспективи його використання в Україні / О. Т. Возняк, М. Є. Янів // Теорія і практика будівництва : [збірник наукових праць] / відп. ред.

З. Я. Бліхарський. – Л. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 403 с. : іл. – (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка» ; № 664). – С. 7-10.

ВСН 52-86 «Установки солнечного горячего водоснабжения. Нормы проектирования»

Дж. А. Даффи. Тепловые процессы с использованием солнечной энергии / А. Дж. Даффи, У. А. Бекман. – М. : Мир, 1977. – 410 с.

Ляшков В. И. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии : учебное пособие / В. И. Ляшков, С. Н. Кузьмин. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2003. – 96 с.

Николаев (Николаевская область) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : //http://ru.wikipedia.org/wiki/ Николаев_(Николаевская_область). – 05.02.11.

Расчет долгосрочных характеристик системы солнечного теплоснабжения : Метод. указания к выполнению расчет. работы по дисциплине «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» / [сост. В. А. Агеев]. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2004. – 17 с.

СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика.