Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 280, № 268 (2016) ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF
О. В. Макарова, Л. І. Григор’єва, Ю. А. Томілін
 
Том 238, № 226 (2014) ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНА ХІМІОПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ ПРИ МІСЦЕВОРОЗПОВСЮДЖЕНОМУ РАКУ ПРЯМОЇ КИШКИ Анотація   PDF (Русский)
Андрій Вікторович Свинаренко, В. М. Демченко
 
Том 137, № 124 (2010) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ Анотація   PDF
Галина Станиславовна Калда, Р. Патерек
 
Том 210, № 198 (2013) Плутоній в гідробіонтах Чорного моря Анотація   PDF (Русский)
Наталія Миколаївна Терещенко
 
Том 137, № 124 (2010) ПОБУДОВА АНАЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТЕРМОЦИКЛУВАННЯ З ФАЗОВИМИ ПЕРЕТВОРЕННЯМИ У ВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЯХ Анотація   PDF
В. М. Воловодюк
 
Том 280, № 268 (2016) ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ ЩУРІВ ВІСТАР У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ОПРОМІНЕННЯ 131І Анотація   PDF
Є. В. Тукаленко, І. І. Тубальцева, І. Р. Дмитрієва, Є. М. Прохорова, І. П. Дрозд, А. І. Липська
 
Том 280, № 268 (2016) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ КАДМІЄМ Анотація   PDF
Т. Ф. Яковишина
 
Том 203, № 191 (2012) Пострадіаційні атрофічні процеси у центральній нервовій системі у зв’язку з проблемою безпеки життєдіяльності людини (випадок з практики) Анотація   PDF (Русский)
О. М. Коваленко, В. В. Коваленко, О. І. Чорний
 
Том 210, № 198 (2013) Потоки міграції і депонування післяаварійних радіонуклідів 90Sr і137Cs у різних районах Чорного моря (елементи біогеохімічних циклів) Анотація   PDF (Русский)
Наталія Юріївна Мірзоєва, Сергій Борисович Гулін, Світлана Іванівна Архіпова, Ніна Федорівна Коркішко, Лариса Вікторівна Мігаль, Ігор Миколайович Мосєйченко, Ілля Геннадійович Сидоров
 
Том 203, № 191 (2012) Пошук консенсусу в мультимодальному лікуванні раку прямої кишки Анотація   PDF (Русский)
Андрій Вікторович Свинаренко
 
Том 163, № 151 (2011) ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Тарас Іванович Шевченко
 
Том 185, № 173 (2012) ПРИНЦИПИ ОНТОГЕНЕТИЧНОЇ РАДІОАДАПТАЦІЇ Анотація   PDF
Олександр Миколайович Міхєєв, Юлія Володимирівна Шиліна, Микола Іванович Гуща, Людмила Георгіївна Овсяннікова
 
Том 210, № 198 (2013) ПРИРОДА ТА БІОЕНЕРГЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ШТУЧНОГО ГІПОБІОЗУ Анотація   PDF
Сергій Дмитрович Мельничук, Валерія Сергіївна Морозова, Світлана Володимирівна Хижняк, Володимир Михайлович Войціцький
 
Том 137, № 124 (2010) ПРО РЕКОНСТРУКЦІЮ КАЛУСЬКОЇ ТЕЦ З ПЕРЕВЕДЕННЯМ НА СПАЛЮВАННЯ ВУГІЛЛЯ ЗАМІСТЬ ПРИРОДНОГО ГАЗУ Анотація   PDF
Роман Васильович Пилип’юк
 
Том 203, № 191 (2012) Проблема надійності біологічних систем і безпека життєдіяльності Анотація   PDF (Русский)
В. В. Коваленко
 
Том 210, № 198 (2013) ПРОБЛЕМА ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ І СТІЧНИХ ВОД ВІД НАФТОПРОДУКТІВ Анотація   PDF
Юрій Васильович Білокопитов, Анна Ігорівна Міцкевич
 
Том 187, № 175 (2012) ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ Анотація   PDF
Станіслав Миколайович Соловйов, Світлана Жаківна Боду
 
Том 210, № 198 (2013) ПРОБЛЕМИ ЛІКУВАННЯ ІНВАЗИВНИХ ФОРМ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ ТА СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ Анотація   PDF
Валентина Степанівна Іванкова, Галина Миколаївна Шевченко, Тетяна Валеріївна Хруленко, Людмила Терентіївна Хруленко, Тетяна Миколаївна Нестеренко, Інна Петрівна Магдич
 
Том 169, № 157 (2011) ПРОБЛЕМИ ПЕРВИННОГО ТА ВТОРИННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ У ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї Анотація   PDF
Діана Олександрівна Крисінська
 
Том 280, № 268 (2016) ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ПЛАНУВАННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ НА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ Анотація   PDF (Русский)
М. И. Хворостенко, И. Н. Кихтенко, Ю. М. Хворостенко, В. В. Гончар
 
Том 169, № 157 (2011) ПРОГНОЗНІ ДОЗИМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ У СИСТЕМІ КОНТРЗАХОДІВ ВПЛИВУ ТЕХНОГЕННО-ПІДСИЛЕНИХ ДЖЕРЕЛ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ Анотація   PDF
Людмила Іванівна Григор’єва
 
Том 187, № 175 (2012) ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕКСПРЕСІЇ МОЛЕКУЛЯРНИХ МАРКЕРІВ ПУХЛИН ВІДНОСНО МЕТАСТАЗУВАННЯ У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ Анотація   PDF
Михайло Іванович Хворостенко, Олександр Васильович Ковтуненко, Сергій Миколайович Тимчук, Богдан Вікторович Шпортько
 
Том 261, № 249 (2015) ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ ПРИ КІСТКОВИХ МЕТАСТАЗАХ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ Анотація   PDF (Русский)
И. А. Гулидов, В. В. Крылов, Е. В. Лукьянова, Ю. С. Мардынский
 
Том 169, № 157 (2011) ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ ЯК ЕТАП КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ РАКУ ШЛУНКА Анотація   PDF
Михайло Іванович Хворостенко, Юрій Михайлович Хворостенко, А. В. Бомбін, Віталій Йосипович Саник
 
Том 185, № 173 (2012) ПРОМЕНЕВЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА МІСЦЕВО- ПОШИРЕНІ ФОРМИ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ Анотація   PDF
Валентина Степанівна Іванкова, Тетяна Володимирівна Скоморохова, Тетяна Валеріївна Хруленко, Галина Миколаївна Шевченко, І. Ю. Лялька, Ірина Петрівна Отрощенко, Галина Леонідівна Гореліна, Людмила Терентіївна Хруленко, Н. П. Доценко
 
201 - 225 з 276 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>